Lærerne stemte JA til ny overenskomst

,

af

Der bliver ikke brug for selvlysende veste og bannere - lærerne stemte ja til den nye overenskomst. Arkivfoto: Rolf Larsen.
Der bliver ikke brug for selvlysende veste og bannere – lærerne stemte ja til den nye overenskomst. Arkivfoto: Rolf Larsen.
Med 70,1 procent af de afgivne stemmer har medlemmerne af Danmarks Lærerforening stemt JA ved afstemningen om fornyelse af overenskomsten for de næste tre år på det kommunale område.

Stemmeprocenten blev 77,3. Det samlede afstemningsresultat i Lærernes Centralorganisation (LC) bliver, at 71,2 procent har stemt JA.

Afstemningsresultatet glæder sig over den store deltagelse:
Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, siger om afstemningsresultatet:

– Jeg er meget glad for, at så mange af Danmarks Lærerforenings medlemmer har deltaget i afstemningen. Det er et vigtigt afsæt for vores videre arbejde med at skabe ordentlige arbejdsforhold og dermed rimelige muligheder for at levere kvalitet i undervisningen. Den høje stemmeprocent er et klart tegn på, at medlemmerne er meget optagede af, hvordan rammerne for undervisningen bliver. Det viser, at der er et levende demokrati i Danmarks Lærerforening. Og det viser, at medlemmerne er engagerede i folkeskolens udvikling – det gælder uanset, om de har stemt JA eller NEJ, siger siger Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, og fortsætter:

– Vi er helt klar over, at vi med dette resultat ikke har løst skolens udfordringer. Der ligger en stor opgave foran os med at bruge resultatet til at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser, så vi kan lykkes med vores vigtige opgaver, hvad enten det drejer sig om undervisning, vejledning eller ledelse. Nogle har vurderet, at vi står stærkest i forhold til dette arbejde med et JA til det foreliggende resultat, mens andre har vurderet, at et NEJ var det bedste udgangspunkt – men målet er vi ikke uenige om. Og det er lige præcis det, der er vores store styrke, og det der gør, at vi kan sige, at medlemmerne er Danmarks Lærerforening.

– Vi er i fuld gang med arbejdet og planlæger allerede i april et møde for alle Danmarks Lærerforenings kredse, hvor vi planlægger, hvordan aftalens indhold kan blive en gevinst i medlemmernes dagligdag. Det er en fælles interesse mellem Danmarks Lærerforening og KL, at vi sikrer lærernes muligheder for at levere undervisning af høj kvalitet til gavn for folkeskolens elever.

– Med overenskomstaftalen har vi ikke skrevet under på 409. Den er vedtaget af et flertal i Folketinget og gælder dermed, med mindre man aftaler andet lokalt. Indsatsen i den kommende tid vil handle om at skabe rimelige vilkår for lærernes arbejde – f.eks. i form af sikring af deres muligheder for at forberede undervisningen.

– Et stort mindretal på 29,9 procent af de afgivne stemmer var NEJ-stemmer. Den store skepsis blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer sender et kraftigt signal til kommunerne og Folketinget om, at hele forløbet omkring lockout og vedtagelse af lov 409 tilbage i 2013 ikke var iorden. Og det sender et klart signal til kommunerne om, at der SKAL ske forbedringer af den nuværende arbejdssituation. Det skal den nye aftale være et redskab til, slutter Anders Bondo Christensen.