Fødevareminister: Antibiotikaforbruget skal markant ned

,

af

Dan Jørgensen indleder nu politiske forhandlinger om en ambitiøs handlingsplan, der skal bekæmpe husdyr-MRSA. Markant reduktion af antibiotikaforbruget blandt forslagene.

I efteråret nedsatte fødevareministeren og sundhedsministeren en tværfaglig ekspertgruppe, der fik til opgave at komme med en ny risikovurdering for husdyr-MRSA samt anbefalinger til indsatser, der kan begrænse smitten. På baggrund af rapporten indleder fødevareminister Dan Jørgensen nu politiske forhandlinger med Folketingets partier om en ambitiøs 4- årig handlingsplan.

Screeningsresultaterne viser, at der på 4 år er sket en firedobling af antal smittede svinebesætninger, hvilket svarer til, at omkring 2 ud af 3 danske svinestalde er inficerede

Udviklingen af husdyr-MRSA viser, at der er behov for, at vi skærper indsatsen. Desværre findes der ingen snuptagsløsninger, der kan få problemet til at forsvinde i morgen. Derfor lægger jeg nu op til en bred politisk aftale om en langsigtet bekæmpelsesstrategi, siger Dan Jørgensen.

Fødevareministerens handlingsplan indeholder følgende elementer:

– Antibiotikaforbruget til svin skal reduceres med 15 pct. fra 2015-2018. Derudover skal tetracyklin, som mistænkes for at være en af de mest kritiske antibiotika, udfases så hurtigt som muligt
– Hygiejnetiltag for alle, der arbejder i svinestalde
– Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA
– Styrket forskning i smitteveje og alternativer til antibiotika

Siden 2009 er forbruget af antibiotika til svin blevet reduceret med knapt 18 pct. Men fødevareministeren lægger nu op til endnu en markant reduktion i løbet af de næste 4 år:

Antibiotika er med til at fremme udviklingen af resistente bakterier, som er et stort sundhedsmæssigt problem. Vi er kommet et stykke vej i forhold til at få reduceret forbruget, men vi skal endnu længere ned. Derfor håber jeg, at partierne nu vil bakke op om flere initiativer, så vi i 2018 i alt har nedbragt forbruget med mere end 30 pct., siger Dan Jørgensen.