FOA: Ny sjællandsk stor-fusion

af

Medlemmerne i fire sjællandske FOA-afdelinger har stemt ja til at samle de fire afdelinger i én. Resultatet bliver bedre medlemsservice og en tættere kontakt til region og kommuner.

Et stort flertal af medlemmerne på FOA Midtsjællands og på FOA Roskildes generalforsamlinger stemte lørdag ja til at indgå i fusionen med FOA Holbæk og FOA Nordvestsjælland. Dermed er der opbakning til den nye FOA afdeling fra alle fire afdelinger, hvilket blev bekræftet på den efterfølgende stiftende generalforsamling, som blev afviklet lørdag eftermiddag. ”FOA Sjælland” en således en realitet fra den 1. januar 2016.

Afdelingen bliver en af de største i FOA med cirka 14.500 medlemmer og kommer til at dække arbejdspladser i 9 kommuner – primært inden for det kommunale og regionale område.

– Ved en sammenlægning bliver der mindre administration, og det vil frigøre ressourcer til mere fagpolitisk arbejde. Det betyder blandt andet, at vi fremover kan bruge flere kræfter på at øve indflydelse på de politikske beslutningstagere, der har så stor indflydelse på FOA-medlemmernes arbejdsvilkår i det offentlige, siger Bo Viktor Jensen, der i dag er afdelingsformand i FOA Roskilde, men som fremover bliver den ene af de to formænd for FOA Sjælland.

FOA-Sjælland vil stadig være tæt på medlemmernes arbejdspladser i regionen og i kommunerne.
FOA-Sjælland vil fortsat have kontorer i både Holbæk, Roskilde, Holbæk, Kalundborg, Asnæs, Slagelse og Ringsted, så de 14.500 medlemmer vil stadig opleve både nærhed og indgående kendskab til lokale forhold.

– Det er afgørende for os, at vores medlemmer stadig kan mærke, at de har en lokal fagforening med lokalt kendskab. Men med fusionen kan vi samtidig have stordriftsfordele og samle kræfterne, så vi sikrer specialviden på flere områder. Det vil give endnu bedre faglig service for medlemmerne, siger Sigurd Gormsen, afdelingsformand i FOA Midtsjælland og den anden af de to kommende formænd i FOA-Sjælland.

Medlemmerne af den kommende FOA-Sjællands afdeling vil fremover kunne henvende sig og få hjælp på alle 7 lokale kontorer.

Fusionen træder i kraft den 1. januar 2016.