Nu kan du ikke længere få slettet dine sundhedsoplysninger

af

I flere år blev sundhedsoplysninger om tusindvis af danskere blev indsamlet ulovligt – men nu kan du ikke længere få slettet de gemte data.

I Dansk AlmenMedicinsk Database – DAMD – opsamlede læger over hele landet dels data om diabetesbehandlingen i almen praksis og dels øvrige data om patientbehandling i form af medicinordinationer, ydelsesregistreringer, laboratorieundersøgelser og diagnoseregistreringer af kontakter til almen praksis.

Men Statens Serum Institut afgjorde den 26. november 2014, at store dele af de data, som findes i DAMD, er indsamlet i strid med sundhedsloven og derfor skal slettes. Og så skulle man tro, at det var lige til, at bruge “delete” knappen og få den sag ud af verden.

Men Rigsarkivet var ikke enig og udstedte retningslinjer i form af en arkivbestemmelse der betyder, at databasen skal afleveres til Rigsarkivet og at Region Syddanmark ikke længere på må slette oplysninger om enkelt-borgere i databasen, ligesom regionen skulle fjerne muligheden for at borgere kunne anmode om sletning via regionens hjemmeside.

Borgere, som inden midnat 27. marts nåede at anmode om sletning fra DAMD, vil blive slettet og disse borgeres oplysninger vil ikke indgå i Rigsarkivets kopi af DAMD. Men hvis ikke man nåede det inden fristens udløb, så bliver ens – ulovligt indsamlede – sundhedsoplysninger altså arkiveret i Rigsarkivet, uden mulighed for at få slettet oplysningerne.