Flere besøgende på landets museer

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en fremgang på landets museer på 8 procent i forhold til 2013. Kulturminister Marianne Jelved er imponeret over fremgangen.

14.429.152 gæster besøgte i 2014 landets museer, hvilket svarer til en fremgang på 8 procent i forhold til 2013. Det viser den årlige besøgsstatistik for de danske museer, som Danmarks statistik offentliggjorde i denne uge.

– Tallene viser tydeligt, at museerne stadig er et væsentligt rum, hvor vi kan reflektere over vores fortid, nutid og fremtid. Det er imponerende, at det igen er lykkedes museerne at få flere til at interessere sig for deres samlinger og vores historie. Det viser, at de hele tiden bliver bedre til at være relevante og efterspurgte i en tid, hvor kulturforbruget i øvrigt ændrer sig markant, siger kulturminister Marianne Jelved.

Langt de fleste museumsbesøg – 78% procent – foregår på statsstøttede museer. De havde i 2014 11,2 millioner besøgende mod 10,7 millioner i 2013, en stigning på 5 procent.

Museerne har haft en samlet vækst på mere end 40 procent i løbet af de sidste ti år.