I dag bliver sirenerne testet

af

Når klokken slår til, vil varslingssirenerne over hele landet begynde at hyle.

Det er ikke på grund af katastrofe eller krig – men fordi de bliver testet.

Hver nat året rundt blive sirenerne afprøvet uden lyd. Men én gang om året – den første onsdag i maj – bliver de også testet med lyd.

Der er altså tale om en test, så man skal ikke ringe 112 eller 114.

Under testen vil der lyde tre signaler:

– Varslingssignal: Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

– Varslingssignal gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.

– Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.