Tønder-politiker kan fortsætte

af

Valgbarhedsnævnet har afgjort, at kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Popp Petersen fortsat er valgbar efter dom.

Jørgen Popp Petersen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, blev i juni i år blev idømt en bøde for overtrædelse af udlændingeloven.

Hvis en kommunalpolitiker bliver dømt, har kommunen pligt til at indberette det til Valgbarhedsnævnet, der træffer afgørelser om kommunal- og regionalpolitikeres valgbarhed. Nævnet er et uafhængigt organ under Social- og Indenrigsministeriet.

Valgbarhedsnævnet er kommet frem til, at Jørgen Popp Petersen fortsat er valgbar.

Borgmester Laurids Rudebeck glæder sig over, at sagen nu er afsluttet, og at Jørgen Popp Petersen fortsat er medlem af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, hvor han også er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.