Rigspolitichefen om flygtningesituationen: Vi er i en ekstraordinær situation

af

De mange flygtninge, som den seneste uge er kommet til Danmark betyder, at dansk politiet i øjeblikket ikke kan gennemføre sin kontrolindsats på samme måde, som før søndag d. 6. september. Rigspolitichefen afviser, at de rer givet “frit lejde”.

– Vi er i en helt ekstraordinær situation, hvor dansk politi ikke kan løse sine opgaver ved den dansk-tyske grænse på den måde, som vi plejer. Men det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er givet ”frit lejde”, således at det nu skulle være tilladt at indrejse i Danmark uden lovligt grundlag, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Den ekstraordinære situation betyder således ikke, at politiet ikke er tilstede på grænsen. Hvis politiet i forbindelse med kontrolarbejdet møder en udlænding, som mistænkes for at være indrejst ulovligt i Danmark, kan politiet kontrollere den pågældendes identitet og herunder tage vedkommendes fingeraftryk.

Dansk politi søger fortsat at kontrollere udlændinge, som mistænkes for at være indrejst ulovligt i Danmark, og disse bliver fortsat udvist af Danmark efter forelæggelse for Udlændingestyrelsen og udsendt til Tyskland, hvis betingelserne i Grænseoverløberoverenskomsten er opfyldt.

Politiet har fastlagt sin kontrolstrategi inden for rammerne af Schengen-reglerne. Indtil søndag d. 6. september bestod kontrolindsatsen af, at politiet kontrollerede et antal vejstrækninger, tog, mv. inden for de rammer, som er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 640 af 12. december 2015.

Bekendtgørelsen fastslår således, at kontrol i de grænsenære områder højst kan udføres i 20 tog om dagen og højst i tre tog pr. strækning.

Reglerne i bekendtgørelsen er fastsat på baggrund af EU-domstolens praksis om, hvilket omfang kontrollen må have på grænsen mellem to Schengen-stater. Grænsen til Tyskland er en indre Schengen-grænse, og det betyder, at dansk politi hverken kan eller må kontrollere alle, som krydser grænsen.

Det har derfor hele tiden været muligt for udlændinge at rejse ind i Danmark uden at blive kontrolleret af dansk politi, hvis de kommer fra et andet Schengen-land.

– Der arbejdes målrettet på at få normaliseret situationen, men som følge af antallet af ulovligt indrejste udlændinge og deres manglende ønske om at samarbejde med de danske myndigheder, er det en særdeles vanskelig opgave, som dansk politi står over for, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Hidtil har politiets særlige Udlændinge Kontrol Afdelinger i Maribo og Padborg kunne regne med, at ulovligt indrejste udlændinge enten søgte asyl i Danmark, i hvilket fald de blev registreret og sendt til modtagecentret i Sandholm, eller at de – hvis de ikke søgte asyl – kunne tilbageholdes og kontrolleres med henblik på udvisning af Danmark.

I praksis søgte de fleste asyl, og for de ulovligt indrejste udlændinge, som ikke ønskede at søge asyl i Danmark, sikrede samarbejdet med de tyske myndigheder, at de pågældende efter udvisning kunne tilbagesendes til Tyskland, hvis betingelserne i den særlige Grænseoverløberoverenskomst var opfyldt.

Siden i søndags har situationen imidlertid ændret sig grundlæggende. For det første rejser nu langt flere ulovligt ind i Danmark, og for det andet så opfører de ulovligt indrejste udlændinge sig på en helt anden måde. I modsætningen til tidligere ønsker langt de fleste ikke at søge asyl i Danmark, og de vil – næsten for enhver pris – undgå kontakt med de danske myndigheder.

Denne ændring i antallet af ulovligt indrejste udlændinge og i deres adfærd, har ført til den helt ekstraordinære situation, som kulminerede onsdag aften, hvor dansk politi ikke længere kunne løse sine kontrolopgaver, uden at det førte til problemer med at sikre ro, orden og borgernes sikkerhed.

Samtidig måtte politiet konstatere, at grundlæggende retssikkerhedsmæssige garantier kunne blive krænket, fordi politiet – på grund af den anspændte situation – ikke kunne sikre, at ulovligt indrejste udlændinge, som blev tilbageholdt, blev stillet for en dommer inden for de 72 timer, som lovgivningen kræver.

– I denne helt ekstraordinære situation har dansk politi midlertidigt måtte opgive at tilbageholde og sikre identiteten af alle de udlændinge, som vi mistænker for at være indrejst ulovligt i Danmark. For gjorde vi det, for eksempel ved at søge at tømme et tog med et meget stort antal usamarbejdsvillige udlændinge, skulle det ske med en betydelig magtanvendelse. Vi ville risikere, at situationen kunne komme ud af kontrol, således at vi ikke kunne sikre ro, orden og sikkerhed – både for indrejste udlændinge og for de øvrige borgere, siger rigspolitichefen.

Dansk politi arbejder målrettet på at vende tilbage til den normale situation, hvor alle udlændinge som politiet møder – enten som led i kontrolarbejdet i grænseområdet eller på anden vis – og som mistænkes for at være indrejst ulovligt, får deres identitet kontrolleret.

Der er derfor flyttet et betydeligt antal politifolk til de grænsenære områder, ligesom politiet har intensiveret vores samarbejde med tysk politi og med de nordiske politimyndigheder. Der er indgået en aftale med tysk politi om, at en dansk forbindelsesofficer bliver placeret i Tyskland for at lette udvekslingen af efterretninger og styrke samarbejdet og koordinationen med tysk politi.