Politiets skøn: 5.000 flygtninge og migranter er kommet til Danmark

af

Rigspolitiet har i dag meddelt, at man skønner, at der siden søndag 6. september er indrejst i hvert fald 5.000 flygtninge og migranter til Danmark.

Tallet kommer på baggrund af oplysninger fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt Syd- og Sønderjyllands Politi. Men tallene er forbundet med betydelig usikkerhed, for der er tale om en grænse til et andet Schengen-land. Skønnet er derfor baseret på observationer, kontroller og screeninger af udvalgte færgeankomster, tog, biler og busser. Rigspolitiet mener derfor, at tallet må ses som et minimumstal.

Danske forbindelsesofficerer i Tyskland
Rigspolitiet oplyser, at der er flyttet et betydeligt antal politifolk til de grænsenære områder, ligesom politiet har intensiveret sit samarbejde med tysk politi og med de nordiske politimyndigheder.

Der er indgået en aftale med tysk politi om, at en dansk forbindelsesofficer bliver placeret i Tyskland for at lette udvekslingen af efterretninger og styrke samarbejdet og koordinationen med tysk politi.