7500 flygtninge har krydset grænsen til Danmark

af

Ifølge Rigspolitiet er der der kommet skønsmæssigt 7500 flygtninge og migranter til Danmark siden søndag d. 6. september.

Tallet var i går 5800 og dermed er der skønsmæssigt kommet 1700 flygtninge og migranter mere til Danmark.

Rigspolitiet gør opmærksom på, at tallene vil være behæftet med betydelig usikkerhed, da politiet på baggrund af Schengen-reglerne alene gennemfører kontrol af et begrænset antal tog, busser mm. Tallene er baseret på indberetninger fra Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og baserer sig sig primært på konkrete observationer i forbindelse med screeninger og kontrol af udvalgte færgeankomster, ankomne tog og indrejste i biler og busser, hvorfor tallet må ses som et minimumstal.