Minister vil fjerne en tredjedel af bekendtgørelserne

af

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen vil inden årets udgang fjerne en tredjedel af begendtgørelserne i hendes ministerium. Ministerens mål er færre love, og at reglerne er til at forstå for borgere, virksomheder og organisationer.

Miljø- og fødevarelovgivningen er gennem en årrække blevet kritiseret for vokseværk og lag-på-lag-lovgivning. Sandt er det, at antallet af love og bekendtgørelser på området er blevet til 2.400 gennem årene, og hertil kommer flere hundrede EU-retsakter og mange internationale konventioner og aftaler.

– Jeg kan godt forstå, hvis hverken virksomheder, organisationer eller borgere længere kan hitte rede i de mange komplicerede love og regler. Alene omfanget gør lovgivningen svær at efterleve. Det betyder, at reglerne mister gennemslagskraft, og de kommer til at udgøre en barriere for vækst og nye arbejdspladser. Det stopper nu, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

De 2.400 love og bekendtgørelser består i dag af 106 love ændret ved 84 ændringslove, og 1.451 bekendtgørelser ændret ved 723 ændringsbekendtgørelser.

– Jeg vil stå i spidsen for, at Miljø- og Fødevareministeriet gør det nemmere at drive virksomhed i Danmark. Det skal være nemmere at få en miljøgodkendelse, så virksomhederne hurtigt kan komme i gang, så vi kan få skabt nye jobs til danskerne. Det skal være nemmere at overskue lovgivningen, så borgere og organisationer kender deres rettigheder og pligter, siger Eva Kjer Hansen.

Senere vil ministeren rette blikket mod den fremtidige miljø- og fødevarelovgivning. I løbet af 2016 vil Eva Kjer Hansen fremlægge et bud på en mere klar og sammenhængende lovgivning. Sammenlægningen af de to ministerier gør det muligt at tænke på tværs af reglerne på miljø- og fødevareområdet.

– Først kommer vi til at rydde op, og bagefter skal vi sammen med interessenter og eksperter se på, hvordan man kan skrue miljø- og fødevarelovgivningen sammen på en helt ny og bedre måde. I dag er der alt for mange love og regler, der slet ikke er tænkt godt nok sammen. Det er en stor og svær opgave, men det er et helt nødvendigt skridt, hvis vi skal styrke miljøet og væksten, siger Eva Kjer Hansen.