Analyse: 130.000 danske virksomheder på økonomisk optur

,

af

Grafik: PublicDomainPictures / Pixabay
Grafik: PublicDomainPictures / Pixabay
En ny analyse af flere end 130.000 aktuelle regnskaber fra danske virksomheder dokumenterer en overbevisende fremgang i antallet af virksomheder med økonomisk overskud. Næsten 3 ud af 4 af de undersøgte virksomheder har nu sorte tal på bundlinjen, og det er den højeste andel i den femårige periode, som analysen afdækker.

Bag analysen står Spar Nord, som på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i de i alt 130.249 regnskaber, som landets virksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra virksomhedens drift.

– Analysen dækker godt 80 procent af de virksomheder, der lever op til kravet om mindst 5 års drift, og dermed har vi nu et relativt godt billede af, hvordan dansk erhvervsliv samlet set har klaret sig igennem det seneste regnskabsår. Og billedet er altovervejende positivt, idet andelen af virksomheder med økonomisk fremgang vokser pænt, siger administrerende direktør Allan Jakobsen fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

Mere end 70 procent af de analyserede virksomheder leverer sorte tal på bundlinjen i det seneste regnskabsår. Det er betydeligt bedre end i 2011, hvor kun 60 procent af samme virksomheder præsterede et positivt regnskabsresultat, og det er samtidig den højeste andel af virksomheder med overskud i den femårige periode, som analysen afdækker.

Andelen af de 130.249 virksomheder, der formår at øge indtjeningen, ligger også på et højt niveau set over de seneste 5 år. Knap 55 procent af de undersøgte virksomheder øger deres overskud i 2014 sammenlignet med 2013.

Økonom: Opsvinget breder sig
Ifølge cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm vidner de 130.000 regnskaber om, at det hidtil relativt sektorbaserede opsving nu er begyndt at blive af mere generel karakter.

– Vi har i de seneste år haft perioder med kraftige stigninger i eksporten, som særligt er kommet industrisektoren til gavn, ligesom fremrykkede offentlige investeringer og BoligJob-ordningen i andre perioder har holdt en hånd under efterspørgslen i bygge- og anlægssektoren, siger Jens Nyholm.

Mærkes i bankerne
Han henviser til, at det nu bredt funderede opsving også kan aflæses i bankernes tab og nedskrivninger:

– Bankerne er på mange måder et spejl af samfundsøkonomien, og vi har de seneste kvartaler set bankernes tab og nedskrivninger falde betydeligt – simpelthen fordi økonomien i virksomhederne generelt er blevet bedre, uddyber Jens Nyholm.

Han understreger dog, at de seneste kriseår også har medført et hårdt udskilningsløb, hvorfor en del af forklaringen på fremgangen også er, at de mindst levedygtige virksomheder for længst er gået konkurs.

– Baseret på de 130.000 regnskaber kan vi godt konstatere, at dansk erhvervsliv som helhed er kommet langt bedre ud af det seneste regnskabsår, end tilfældet har været de seneste 5 år, og det lover godt for, at opsvinget bliver selvbærende, siger Jens Nyholm og tilføjer afsluttende:

– Selv om der er nogle sorte skyer i horisonten, når vi bevæger os uden for landets grænser, er det sandsynligt, at vi vil se fremgangen i regnskaberne fortsætte ind i 2015, lyder det afsluttende fra Jens Nyholm.