Finansiel Stabilitet overtager lokal bank

af

inanstilsynet har meddelt Finansiel Stabilitet, at Andelskassen J.A.K. Slagelse er nødlidende og at der ikke er udsigt til at finde en privat løsning på Andelskassens manglende kapital.

På den baggrund har Finansiel Stabilitet vurderet, at afviklingsbetingelserne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder er opfyldt og derfor har Finansiel Stabilitet besluttet at overtage kontrollen med Andelskassen med øjeblikkelig virkning. Beslutningen indebærer, at Finansiel Stabilitet træffer beslutninger på vegne af andelshavere og bestyrelse. Bestyrelsen i Andelskassen er fratrådt med øjeblikkelig virkning og kan ikke disponere på Andelskassens vegne.

Andelskassen J.A.K. Slagelse omfatter ud over hovedkontoret i Slagelse filialerne i Brenderup (Andelskassen J.A.K. Brenderup), Nykøbing Mors (Andelskassen J.A.K. Morsø) og Thisted (Thisted Andelskasse).

Andelskassen vil fortsat kunne betjene sine kunder fra tirsdag morgen. Kunderne vil dermed være sikret adgang til de mest almindelige bankydelser også efter Finansiel Stabilitets overtagelse.

Finansiel Stabilitet har iværksat en midlertidig værdiansættelse af Andelskassen. På baggrund heraf må både andelshavere, efterstillede kreditorer og simple, usikrede kreditorer foreløbigt forvente, at deres krav på Andelskassen vil blive nedskrevet fuldt ud og således er tabt. Kunder med indskud op til 100.000 euro er fuldt dækket af Garantiformuen, se nærmere på www.gii.dk.

Finansiel Stabilitet vil i løbet af mandag aften gennemføre de fornødne foranstaltninger til håndtering af Andelskassen og udsende pressemeddelelse herom.

Dispositioner, der foretages efter denne offentliggørelse af Finansiel Stabilitets kontrol over Andelskassen, sker i regi af Andelskassen under kontrol. Det er derfor ikke muligt for kreditorer eller indskydere at disponere med henblik på at undgå tab.