Her er politiets første brandhunde

af

Den syv måneder gamle schæferhvalp Pyro bliver aktuelt optrænet til brandhund. Bestås kurser og tests, ventes den klar som brandhund i 2016. Foto: Politiet.
Den syv måneder gamle schæferhvalp Pyro bliver aktuelt optrænet til brandhund. Bestås kurser og tests, ventes den klar som brandhund i 2016. Foto: Politiet.

To nye specialtrænede politihunde hjælper efterforskere med brandundersøgelser. De finder brandbare væsker i nedbrændte bygninger hurtigere og mere præcist, end man kunne før.

Siden februar har Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center brugt to såkaldte brandhunde i efterforskningen af mistænkelige brande. De er trænet i at snuse sig frem til brandbare væsker på et brandsted og de første af sin art i Danmark.

– Selvom huset er helt udbrændt, finder hundene ret hurtigt ud af, hvor en gerningsmand har hældt antændelige væsker ud, og det er en stor hjælp for at komme videre i efterforskningen, siger politikommissær Povl Holstein Nielsen.

Brandhundene og deres førere hører til hos Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center Vest i Fredericia, hvorfra de dækker hele landet.

– Før brugte vi mange timer på at lokalisere brandvæsker på et brandsted, og vi tog langt flere prøver for at være på den sikre side. Nu gør hundene det på 15-20 minutter og er oven i købet nøjagtige, og det sparer os både tid og analyseudgifter, siger politikommissæren.

Hundenæse sweeper hele brandstedet
Hvert år bistår Rigspolitiets brandefterforskere politikredsene i mellem 300 og 350 sager, hvor brandårsagen er ukendt eller virker mistænkelig. Hvis det kan støtte efterforskningen tilkalder brandefterforskerne en brandhund, som med sin fører arbejder sig systematisk igennem brandtomten.

Hunden markerer, hvis den opdager en brandbar væske f.eks. i gulvbrædderne, og efterforskerne indsamler en prøve, som analyseres hos Teknologisk Institut og bestemmer væskens art.

– Det hjælper os med at klarlægge årsagen til branden og til at afsløre en gerningsmands handlinger og færden på brandstedet, siger Povl Holstein Nielsen.

Vagn Rasmussen og brandhunden Hector (tv.) arbejdede tidligere hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Kurt Hansen og brandhunden Dino arbejdede tidligere hos Fyns Politi. Foto: Politiet.
Vagn Rasmussen og brandhunden Hector (tv.) arbejdede tidligere hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Kurt Hansen og brandhunden Dino arbejdede tidligere hos Fyns Politi. Foto: Politiet.
Erfarne hundefolk
De to erfarne danske patruljehundeførere Vagn Rasmussen og Kurt Hansen og deres tjenestehunde blev udvalgt og uddannet til brandhunde og -førere med hjælp af Norsk Politi, som har mange års erfaringer med brandhunde. Efter seks måneders træning blev hundene godkendt i februar. Siden har de været indsat i efterforskning af ca. 100 brande i hele landet.

Styrket brandefterforskningBrandhundene er et tiltag blandt mange, som Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center har taget for at udvikle og styrke sin kapacitet på brandområdet. I maj 2014 blev en brandingeniør ansat til at højne videnniveauet, forbedre arbejdsmetoder og fungere som anklagemyndighedens ekspertvidne i retten. Sideløbende er der i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udviklet en ny uddannelse for centerets specialister på brandområdet og indført en række nye værktøjer til at dokumentere brandefterforskernes bevisindsamling og konklusioner.

Fakta: Brandhunde
– Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center (NKC) støtter politikredsene i 300-350 brandsager årligt
– NKC’s brandefterforskere vurderer, om brandhunde skal afsøge et brandsted
– Før brugte efterforskerne lang tid på at søge efter brandbare væsker på brandstedet
– Førhen tog efterforskerne markant flere prøver på brandsteder – og en analyse koster flere tusinde kroner
– Nu lokaliserer brandhunde hurtigt brandbare væsker – det sparer tid og udgifter til analyser
– Dansk Politi har indført brandhunde med inspiration og støtte fra Norsk Politi
– Schæferhundene Dino og Hector er hhv. syv og 13 år og tidligere patruljehunde