Den Blå Planet og Anders And meldt til politiet: Havde skjult reklame på forsiden

af

For første gang politianmelder Forbrugerombudsmanden virksomheder for skjult reklame rettet mod børn og unge. Den Blå Planet og Egmont Publishing Kids er anmeldt for en reklame på forsiden af et Anders And-blad fra 2013.

Forbrugerombudsmanden politianmelder Den Blå Planet, Egmont Publishing Kids og en tidligere chefredaktør på Anders And-bladet for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame.

Sagen drejer sig om forsiden på Anders And-blad nummer 46 fra den 14. november 2013, som udgives af Egmont Publishing Kids.

Forsidetegningen viser Rip, Rap og Rup, der sidder på en hammerhaj oppe i luften, mens Anders And holder fast i hajens hale. Nederst på siden er bygningen til Den Blå Planet vist.

Øverst på forsiden er der desuden et smalt, blåt felt med et billede af en haj, teksten ”Vind med Den Blå Planet” samt logoet for Den Blå Planet.

Der er ikke anvendt ord som fx reklame, der viser, at forsiden er reklame for Den Blå Planet.

Inde i bladet er der en historie om ”Andeby Akvarium” og en haj.

Den Blå Planet og Egmont Publishing Kids erkender begge, at hele forsiden på Anders And-bladet fra den 14. november 2013 var en reklame for Den Blå Planet. Selskaberne mener imidlertid, at det var klart for børn og unge, at der var tale om reklame.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at det – med undtagelse af det blå felt øverst på siden – ikke fremgik klart for børn og unge, at forsiden var reklame. Det skyldes bl.a. at forsiden ikke var markeret med ord ”reklame” eller lignende og at forsiden i øvrigt var udformet, som forsiderne på Anders And-blade normalt er, med en tegning der henviser til en af historierne inde i bladet.

Den Blå Planet har derfor overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame efter Forbrugerombudsmandens opfattelse. Derudover har Forbrugerombudsmanden politianmeldt Egmont Publishing Kids og den daværende chefredaktør på Anders And-bladet, da de efter medieansvarsloven bærer er strafferetligt ansvar.

Forbrugerombudsmanden finder det skærpende, at hovedmålgruppen for reklamen var børn og unge.

Forbrugerombudsmanden har taget sagen op af egen drift, efter at blev omtalt i et landsdækkende dagblad den i april 2015.

– Der er efter min vurdering tale om en overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame. Den Blå Planet og Egmont får blandet betalt og redaktionelt indhold godt og grundigt sammen, så det er umuligt for børn at se, at det er en reklame. Derfor politianmelder vi dem, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og fortsætter:

– Der gælder særligt skrappe krav til, hvor tydelig det skal fremgå, at der er tale om reklame, når målgruppen er børn og unge. Da Anders And-bladet er et medie, der primært henvender sig til børn, er sagen alvorlig.

Forbuddet mod skjult reklame
Ifølge markedsføringsloven § 4 skal en reklame altid fremstå, så den klart bliver opfattet som en reklame, uanset dens form og hvilket medie den bliver bragt i.