Søren Pind vil skærpe straffen for seksuelle overgreb mod børn

af

Straffen for seksuelle overgreb mod børn skal skærpes, det mener justitsminister Søren Pind, som foreslår strafniveauet forhøjet med 1 år. Samtidig skal brugen af videoafhøring udvides for at skåne børnene i den efterfølgende straffesag.

Seksuelt samleje med et barn under 12 år straffes i dag som udgangspunkt med fængsel i 2 ½ år, hvis der ikke foreligger andre skærpende omstændigheder. Det samme gælder, hvis man skaffer sig samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed. Justitsministeren sender om kort tid et lovudkast i høring, hvor der lægges op til at skærpe straffen med 1 år, så straffen fremover bliver 3 ½ år.

Børn, der udsættes for seksualforbrydelser, har brug for en særlig beskyttelse i forbindelse med den efterfølgende straffesag. I dag er det som udgangspunkt kun børn under 13 år, der bliver videoafhørt af politiet, så de slipper for at afgive forklaring i retten. Justitsministeren fremsætter i november et lovforslag om udvidet brug af videoafhøring, så der fremover altid skal kunne foretages videoafhøring af børn under 15 år bl.a. i sager om seksualforbrydelser. Samtidig skal andre børn og unge under 18 år kunne videoafhøres i særlige situationer.

– Seksuelle overgreb mod børn er forfærdelige forbrydelser, hvor barnets tillid og sårbarhed udnyttes på den allermest ødelæggende måde, siger Søren Pind og fortsætter:

– Overgrebene sætter dybe spor hos barnet, og der er stor risiko for, at de vil følge barnet resten af livet.

– Jeg synes ikke, strafniveauet er retfærdigt i dag, hvorfor jeg søger Folketingets opbakning til at få gennemført et markant løft af straffene for seksuelle overgreb mod børn, så straffene i højere grad end i dag vil afspejle forbrydelsens alvor.

– Samtidig skal vi sikre, at der tages hånd om de børn, som har været udsat for seksuelle overgreb. Ordningen med videoafhøring kan være med til at skåne barnet for yderligere traumatisering, og jeg håber, at de andre partier på Christiansborg vil bakke op om det lovforslag, jeg fremsætter i næste måned, slutter justitsminister Søren Pind.