Svensk statsborger dømt for socialt bedrageri

af

En svensk statsborger bosat i Helsingborg blev i dag ved Retten i Helsingør dømt for socialt bedrageri.

Han havde i en periode på omkring 2,5 år uberettiget modtaget ca. 303.000 kr. i supplerende dagpenge fra sin A-kasse.

Retten udmålte straffen til 8 måneders betinget fængsel og udvist ham af landet med et indrejseforbud i 6 år. Der blev ikke fastsat betingelse om udførelse af samfundstjeneste, da retten mente, at det var en formildende omstændighed af sagen havde været urimeligt lang tid om at blive efterforsket.

Svenskeren, som gennem hele sagen har fastholdt at han aldrig havde til hensigt/forsæt til at bedrage nogen, overvejer nu om han vil anke sagen.