Region Sjælland politianmelder læk af fortroligt notat

af

Et fortroligt notat udarbejdet af Rambøll for Region Sjælland er tilsyneladende blevet lækket til pressen – nu har Region Sjælland politianmeldt lækket og samtidig offentliggjort hele notatet på sin hjemmeside.

Notatet, der har titlen ’Forhold vedr. manglende fakturaer og tjek af leverancested for indkøb’, er udarbejdet i forbindelse med regionens anmeldelse af mulig bestikkelsessag i Region Sjælland.

I juni iværksatte politiet en efterforskning af en tilsyneladende bestikkelse i samarbejdet mellem Atea A/S og én eller flere ansatte i Region Sjælland. Efterforskningen skete på baggrund af en anmeldelse fra Region Sjælland.

Straks efter at sagen begyndte at rulle med politiets ransagninger den 9. juni, iværksatte Region Sjællands administration en indkøbsanalyse, som Rambøll den 11. juni blev hyret til at forestå. Formålet med analysen har ikke været at efterforske selve bestikkelsessagen parallelt med politiets efterforskning af sagen. Analysen skulle derimod afdække regionens indkøbsmønstre af IT-hardware og beskrive, hvordan indkøbene hidtil er foretaget. Herunder om sagen giver anledning til at vurdere, om der er forhold vedrørende regionens forretningsgange, procedurer, og kontrol, som bør justeres.

Rambølls notat blev fremsendt og drøftet med Statsadvokaten for særlig økonomisk og international
kriminalitet, SØK. Region Sjælland gjorde notaet fortroligt og har derfor ikke givet aktindsigt i notatet. Men i en mail til Region Sjælland den 26. oktober, konstaterer SØK, med baggrund i artikel i Weekendavisen fredag den 23. oktober 2015, at notatet er blevet lækket til pressen. Ifølge SØK er lækket potentielt skadeligt for den igangværende politi-efterforskning.

Ifølge sekretariatschef i Region Sjælland, Ricco N. Dyhr, blev både medlemmerne af regionens forretningsudvalg, regionsrådet og enkelte medarbejdere i administrationen, som har fået tilsendt notatet, gjort opmærksom på, at notatet var fortroligt fordi det indgår i politiets efterforskning af sagen om mulig bestikkelse.

Alligevel blev notatet altså lækket, og det har efterfølgende fået Region Sjælland til at politianmelde lækket.

Region Sjælland har efterfølgende valgt, at offentliggøre notatet fra Rambøll på sin hjemmeside.