Ny politisk aftale om Det Kongelige Teater – der skal spares

af

Regeringen har i dag indgået en bred politisk aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2016-2019. Større fokus på Det Kongelige Teater som hele Danmarks teater og nye samarbejder på tværs af scenekunstmiljøet er hovedpunkter i den ny aftale.

Aftalen, som er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, sikrer, at Det Kongelige Teater også fremadrettet spiller skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet i et stort og varieret udbud.

Dyrt, men dejligt
– Det Kongelige Teater er hele Danmarks teater. Dyrt, men dejligt. Med aftalen understreger vi tilliden til, at teatrets ledelse sørger for, at teatret også i fremtiden leverer kunst af høj kvalitet og stor variation – ikke bare i hovedstaden men også i og til glæde for resten af landet. Samtidig fremgår det af aftalen, at Det Kongelige Teater i den kommende tid skal analysere og kortlægge teatrets overenskomster med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder i de eksisterende aftaler og for at sikre en modernisering og mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet på teatret.”, siger kulturminister Berten Haarder.

Publikum er hele Danmark
Med aftalen pålægges Det Kongelige Teater gennem sin turnévirksomhed at sikre, at teatret er til stede i hele landet. Ud over turné med liveforestillinger skal teatret sikre, at publikum i alle dele af landet har mulighed for at opleve scenekunstforestillinger gennem transmissioner af udvalgte forestillinger til biografer og gennem visning af forestillinger på DR’s kanaler. Det Kongelige Teater skal også have for øje, at spille udvalgte forestillinger på egne scener i sommerperioden, hvor København besøges af både danske og udenlandske turister.

Økonomi
Det Kongelige Teaters driftsbevilling vil i lighed med alle andre statslige institutioners blive reduceret med 2 %. Det betyder, at Det Kongelige Teater i aftaleperioden i højere grad vil fokusere på kerneaktiviteterne dvs. forestillinger på egne scener og turnévirksomhed i hele landet.