Højtstående Bandidos-medlem idømt 12 års fængsel for narko-kriminalitet

,

af

Arkivfoto: Rolf Larsen.
Arkivfoto: Rolf Larsen.
Ni mænd – her i blandt et højtstående medlem af Bandidos – blev fredag ved Retten i Helsingør idømt tilsammen 57 års fængsel for omfattende handel med kokain og hash.

Narkotikaforbrydelserne fandt sted i perioden fra januar 2013 til april 2014, og fem af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet i sagen siden foråret 2014.

Under sagen – som har krævet 34 dages retsmøder – har der været omfattende bevisførelse i sagen herunder mange timers telefon- og rumaflytninger samt videooptagelser, som er blevet afspillet i retten. På baggrund af politiets bevismateriale fandt retten alle de tiltalte skyldige i den tiltale, anklagemyndigheden havde rejst.

Bagmanden, et højtstående medlem af Bandidos, blev idømt 12 års fængsel for indsmugling, besiddelse og delvis videreoverdragelse af 3,7 kg kokain og 695 kg hash.

Tre andre personer blev for samme mængder idømt mellem 10 og 11 års fængsel.

Herudover blev en person idømt 7 års fængsel for handel med 140 kg hash og 1,2 kg kokain og yderligere tre personer blev idømt mellem 1½ og 2 års fængsel, der blev gjort delvist betinget, for handel med mellem 50 og 112 kg hash.

En person, der havde medvirket til indsmugling af kokainen blev idømt 2 års fængsel, der blev gjort delvist betinget.

Retten besluttede samtidig, at der skulle ske konfiskation af over 8 millioner kroner, idet retten vurderede at det var den fortjeneste de tiltalte havde haft i forbindelse med salg af narko.

– I Task Force Øst er vi meget tilfredse med, at retten i det væsentligste har fulgt anklagemyndighedens påstand om straf og konfiskation og dermed har sendt et klart signal om, at organiseret narkokriminalitet på ingen måde skal kunne betale sig, siger Anklager Marlene Baand Beynon

Seks af de dømte mænd ankede dommen på stedet, hvorimod de tre øvrige udbad sig betænkningstid.