Tre nye modtagecentre får plads til 4000 flygtninge

af

Den Nationale Operative Stab (NOST) er i gang med at klargøre tre nye modtagecentre i Danmark, som kan tages i anvendelse, hvis udviklingen i flygtninge- og migrantsituationen kræver det.

Det er besluttet at etablere tre nye modtagecentre nær grænserne, hvor politiet – hvis situationen måtte kræve det – i ro og orden kan gennemføre den indledende sagsbehandling og registrering af indrejste udlændinge med henblik på kortlægning af de pågældendes identitet og ønsker i forbindelse med indrejse i Danmark.

– De nye modtagecentre etableres ved Søgård i Sønderjylland, i Vordingborg på Sydsjælland og i København, siger politiinspektør Jesper Kracht fra Rigspolitiet.

Selve etableringen af modtagecentrene koordineres i et tværgående myndighedssamarbejde i den Nationale Operative Stab (NOST) fortrinsvis mellem Beredskabsstyrelsen, forsvaret, Udlændingestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Kriminalforsorgen og politiet.

Plads til ca. 4.000 personer
De tre lokaliteter er blandt andet udvalgt på baggrund af afstanden til grænserne, kapacitet og beskaffenhed med henblik på, at sagsbehandlingen kan ske så effektivt og hurtigt som muligt.

Modtagecentrenes samlede kapacitet ventes at blive på ca. 4.000 personer. Kapaciteten tilvejebringes successivt over de kommende uger.

Modtagecentrene suppleres af kapacitet i Kriminalforsorgens institutioner til brug for de udlændinge, som skal frihedsberøves.

Følger situationen nøje
Udover den Nationale Operative Stab (NOST) følger Rigspolitiets eget stabsapparat situationen nøje og er parat til at agere i samarbejde med politikredsene. Dansk politi har forbindelsesofficerer placeret hos svensk politi, som sikrer en løbende tæt dialog.

– Vi har et godt samarbejde med svensk politi og holder hele tiden et vågent øje med situationen ved grænserne og i resten af landet. Vi arbejder med en række scenarier og er klar til at agere om nødvendigt, siger politiinspektør Jesper Kracht.