Aftale på plads: 1,9 mia. kr. ekstra til politiet

,

af

Foto: Politi.dk
Foto: Politi.dk
Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019. Aftalen sikrer 1,9 mia. kr. ekstra til at løse de udfordringer, som dansk politi står over for i fremtiden.

– Det er en vigtig aftale, vi er blevet enige om i dag. Den nye flerårsaftale giver gode rammer for politiets fremtidige arbejde med at sikre et trygt Danmark. Samtidig udgør aftalen et godt og solidt grundlag for at fortsætte den modernisering og effektivisering af politiet, der allerede er i gang, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Han bakkes op af justitsminister Søren Pind:
– Med den aftale vi har indgået i dag sikrer vi, at Danmark får det hidtil stærkeste værn mod terror, og samlet set tilfører vi politiet næsten to milliarder ekstra over de kommende fire år.

– Vi får flere betjente til at lave politiarbejde. Det gør vi ved dels at få flere betjente væk fra skrivebordene og ud af ATK-vognene, dels ved at indrette deres arbejdsdag smartere og udnytte tiden bedre, og dels ved at ansætte flere i politiet. Vi har et fælles mål om at sikre tryghed og orden i Danmark, som sikres med aftalen, siger justitsministeren.

Politiskole i Vestdanmark og flere betjente i grænseområderne
Med aftalen afsættes der 600 millioner kr. om året til at sikre Danmark mod terror, der sikres flere betjente til politiarbejde, bemandingen i grænseområderne bliver øget, og politiuddannelsen bliver styrket. Derudover etableres en politiskole i det vestlige Danmark og der sikres et øget optag af politistuderende.

Samtidig videreføres politiets særlige indsatser mod indbrudskriminalitet, rocker- og bandemiljøet, organiseret og grænseoverskridende kriminalitet samt de tryghedsskabende indsatser i særligt udsatte boligområder.