Stadig færre unge eksperimenterer med stoffer

af

Arkivfoto: noexcusesradio / Pixabay
Arkivfoto: noexcusesradio / Pixabay
Stadig færre unge 15-16 årige eksperimenterer med stoffer som hash, amfetamin og ecstasy. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark og den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9.-klasse-elever i Danmark.

I 2015 har godt hver tiende af de unge 15-16 årige, svarende til 13 procent, prøvet at ryge hash, og 5 procent har prøvet at ryge det indenfor den sidste måned. Det er stadig et højt niveau, men også for hash er der tale om et klart fald blandt de helt unge sammenlignet med 2011, hvor 18 procent havde prøvet at ryge hash.

Når det gælder stoffer som amfetamin og ecstasy er populariteten også dalende. Kun 1 % af de unge 15-16 årige har prøvet de stoffer i 2015. Kun lsd synes at have vundet en større popularitet, idet der ses en stigning fra 0,7 % i 2011 til 1,5 % i 2015. Der er dog fortsat tale om en meget begrænset udbredelse af lsd.

Udviklingen i de unges eksperimenteren med stoffer ses samtidig med, at stofferne bliver mindre populære i befolkningen generelt. Især blandt de unge under 25 år har senere års undersøgelser dokumenteret et fald i udbredelsen af de forskellige ulovlige stoffer, bortset fra hash. Og det er ikke bare i Danmark, at stofferne mister popularitet. I flere andre europæiske lande ses en tilsvarende udvikling.

Flere narkotikarelaterede dødsfald, men færre ikke-fatale forgiftninger
Antallet af personer, der i 2014 døde af narkotikarelaterede årsager, er steget til 263. I 2012 var tallet 210, i 2013 213. Dermed er vi tilbage på niveauet fra perioden 1994-2011, hvor tallet lå på omkring 250 dødsfald om året, dog med 285 narkotikarelaterede dødsfald i 2011. Det fremgår af Rigspolitiets opgørelse over narkotikarelaterede dødsfald.

Til gengæld kan Sundhedsstyrelsen konstatere, at der er sket et fald i antallet af forgiftninger på landets skadestuer. I 2014 kom 1.699 personer ind på en skadestue på grund af stoffer, mens tallet toppede året før med 2194 registrerede henvendelser.

Overraskende højt indhold af THC i hash
En særlig gennemgang af hashanalyser i Danmark gennem 2014 viser, at THC-indholdet i gennemsnit er 28 %, hvilket er betydeligt højere end år tilbage. Som med andre stoftyper ses store variationer i kvaliteten af hash med et spænd i THC-indholdet fra 13 % til 48 %. Det er usikkert, hvad den stigende koncentration af THC betyder, men det må antages, at risikoen for psykiske skadevirkninger stiger.