3F om finanslovsaftalen: Sværere at skabe vækst i Danmark

af

Kortsigtede, skuffende besparelser på væsentlige områder til gengæld for skatte- og afgiftslettelser for de bedststillede, lyder vurderingen fra fagforbundet 3F af finanslovsaftalen.

– Med finanslovsaftalen svækker man de investeringer, der skal sikre danskerne jobvækst og de rette kvalifikationer. Man slår bremserne i for den grønne omstilling og nedprioriterer voksen- og efteruddannelse. De kortsigtede besparelser på væsentlige områder i finansloven er prisen for bl.a. skatte- og afgiftslettelser, som især tilgodeser de bedststillede danskere, siger 3Fs formand Per Christensen i en kommentar til finanslovsaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, de konservative og Liberal Alliance.

– Jeg vil gerne kvittere for, at man i forhold til regeringens finanslovsforslag med aftalen her har afsat ekstra midler til indsatsen imod social dumping i de kommende år. Men der vil dog fortsat være tale om faldende bevillinger, hvor der reelt er brug for en forstærket indsats for at undgå unfair konkurrence og forsvare de danske løn- og arbejdsvilkår.

– Prioriteringerne i finansloven betyder, at det bliver sværere at skabe jobvækst og sikre, at danske lønmodtagere har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Aftalen fastholder også sparekrav til kommuner og regioner i de kommende år, som vil betyde afskedigelser, ringere velfærd og en svagere håndsrækning til de mest udsatte borgere. Ungdomsuddannelserne skal som tidligere udmeldt holde for, selv om det heldigvis er lykkedes i første omgang at friholde erhvervsuddannelserne for grønthøsterbesparelserne i 2016.

3Fs formand er overrasket over, at man tilsyneladende ikke med finanslovsaftalen sikrer et stærkt Arbejdstilsyn:

– Et svækket Arbejdstilsyn vil lette livet for plattenslagerne, hvilket vil mindske fællesskabets skatteindtægter og undergrave danske løn- og arbejdsvilkår. Samtidig er et ringere tilsyn med de virksomheder, som byder deres medarbejdere det mest nedslidende og risikofyldte arbejdsmiljø, helt i modstrid med alle vedtagelser om, at vi alle skal blive på arbejdsmarkedet i stadig flere år.