Godt 78.000 flygtninge og migranter har krydset grænsen

af

Rigspolitiet skønner, at 78.400 flygtninge og migranter er rejst ind i Danmark siden 6. september i år.

Skønnet er baseret på indberetninger fra Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og baseres primært på konkrete observationer i forbindelse med screeninger og kontrol af udvalgte færgeankomster, ankomne tog og indrejste i biler og busser, hvorfor tallet må ses som et minimumstal.

Rigspolitiet gør opmærksom på, at vurderingen af antallet af flygtninge og migranter, der er indrejst i Danmark, er behæftet med betydelig usikkerhed, da politiet på baggrund af Schengen-reglerne alene gennemfører kontrol af et begrænset antal tog, busser m.m.