Landbrug & Fødevarer: Et ærgerligt nej

af

Danskerne har i dag stemt nej til at udskifte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. Det både skuffer og ærgrer administrerendedirektør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup.

Stemmerne er talt op, og den danske folkeafstemning om retsforbeholdet er endt med en sejr til Nej-siden.

– I Landbrug & Fødevarer har vi anbefalet og arbejdet for et ja, så vi er naturligvis meget skuffede og ærgerlige over resultatet af afstemningen. Vi mener stadig, at et ja havde gavnet Danmark mest, siger Karen Hækkerup.

Landbrug & Fødevarer har blandt andet anbefalet et ja, fordi det kunne give den danske fødevareklynge nogle konkrete fordele. De fordele må man nu arbejde på at få af en anden vej.

– Danske landmænd og virksomheder i fødevareklyngen ville ved et ja få lige konkurrencevilkår i forhold til deres konkurrenter i det øvrige EU på en række områder. Samarbejdet og handel på tværs af Europas grænser ville blive lettere med en tilvalgsordning. Den lette vej har danskerne stemt nej til. Det betyder ikke, at vi i Landbrug & Fødevarer vil stoppe arbejdet med at få lige vilkår med vores konkurrenter, men det bliver sværere, siger Karen Hækkerup.

Med Nej’et har Danmark også afvist at forblive fuldgyldigt medlem af politisamarbejdet Europol. Karen Hækkerup håber, at man hurtigt vil finde en løsning, så Danmark kan blive i Politisamarbejdet.

-Det er meget alvorligt, at vi har sagt nej til at være en del af samarbejdet omkring Europol. Kriminalitet er et grænseoverskridende problem for både enkeltpersoner og virksomheder, og det vil ikke gavne Danmark at stå udenfor det samarbejde. Derfor må vi håbe, at der er politisk vilje i både Danmark og EU til af finde en løsning, så vi stadig kan være med i en eller anden form, siger Karen Hækkerup, og fortsætter:

-Vi står alle på lidt usikker grund lige nu. Ingen ved helt, hvordan vores samarbejde med EU kommer til at forløbe på en række punkter fra nu af. Men demokratiet har talt, og det må man respektere og acceptere. Landbrug & Fødevarer vil fortsat kæmpe for, at de danske fødevarevirksomheder og landmænd får de bedst mulige vilkår til at klare sig i den internationale konkurrence vi lever i, siger Karen Hækkerup.