Vælgerne afviste fusion af Struer og Holstebro kommuner

af

Borgerne i Holstebro Kommune og Struer Kommune skulle udover at stemme ved folkeafstemningen også tage stilling til en plan om at sammenlægge de to kommuner fra 1. januar 2018. Men det var der ikke flertal for.

Et flertal på 54,8% af de afgivne stemmer i Holstebro Kommune var på et nej til fusion. Ligeledes var 67,9 procent af stemmerne i Struer Kommune på et nej. Dermed bliver sammenlægningen ikke til noget.

Kommunerne har altså stadig hvert sit byråd og hver sin administration efter 1. januar 2018, men fortsætter de formaliserede samarbejder, der pt. er indgået på knap 50 områder.

Borgmester i Struer Kommune, Mads Jakobsen (V), har arbejdet politisk for en fusion op til afstemningen, men skal nu føre arbejdet videre med en selvstændig kommune som forudsætning.

– Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er glad for, at vi nu har fået vælgernes klare stillingtagen til spørgsmålet om kommunesammenlægning. Vi har jo diskuteret det i lang tid. Nu ved vi, at vi skal bygge videre på vores styrker som en selvstændig kommune og bruge det som afsæt for at skabe en fælles, sammenhængende fortælling om Struer Kommune. Målet er stadig et stærkt Nordvestjylland og det vil kræve at vi i Struer er klar til at samarbejde, både indenfor og udenfor kommunen, siger Mads Jakobsen efter torsdagens resultat.

Partierne i Struer Byråd har i spørgsmålet om kommunesammenlægning undladt at lægge en partilinje, og givet de enkelte medlemmer frihed til at plædere for et ja eller nej.

Borgmesterens byrådskollega John Christoffersen (A) har været imod en fusion med Holstebro Kommune og har dermed fået opfyldt sit ønske om en fortsættelse af Struer Kommune.

– Jeg er rigtig glad for at flertallet af borgerne er enige med mig i, at Struer Kommune kan og bør klare sig selv. Vores fagligt dygtige medarbejdere er nu sikret ro omkring arbejdet og den usikkerhed, forløbet utvivlsomt har skabt, er væk. Jeg har aldrig tvivlet på, at kommunen og dens medarbejdere kan løfte opgaven – også fremadrettet – med at yde god service, som vores borgere kan være glade og tilfredse med, siger John Christoffersen efter resultater til Struer Kommunes hjemmeside.