Politiet dropper mistanke mod speciallæge i psykiatri og 64 ansøgere om dansk indfødsret

af

En speciallæge i psykiatri og 64 ansøgere om dansk infødtsret er ikke længere under mistanke. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Justitsministeriet indgav i slutningen af april 2015 anmeldelse mod speciallægen i psykiatri, som havde afgivet erklæring om, at 64 herboende udlændinge pga. den psykiske sygdom (PTSD) ikke var i stand til at lære dansk. Erklæringerne blev afgivet til brug for udlændingenes ansøgning om danskindfødsret med dispensation fra kravet om at kunne tale dansk.

Speciallægen var anmeldt for at have afgivet urigtige pligtmæssige erklæringer, og ansøgerne var anmeldt for at have anvendt de urigtige erklæringer overfor Justitsministeriet.

Baggrunden for anmeldelsen var, at erklæringerne fremstod ganske énsartede. Der opstod derfor mistanke om, at erklæringerne var udstedt uden en individuel vurdering af den enkelte ansøger, og at indholdet var i strid med sandheden.

– Efterforskningen har vist, at ansøgerne alle havde henvisning fra egen læge eller andre speciallæger. Det vil sige, at andre læger har vurderet, at ansøgerne havde behov for henvisning til en speciallæge i psykiatri. Afhøringer af relevante implicerede og en gennemgang af det foreliggende materiale viser endvidere, at erklæringerne er blevet til efter en individuel og reel vurdering. Der er derfor ikke mere mistanke om, at speciallægen har haft forsæt til at afgive urigtige erklæringer, siger specialanklager ved Nordsjællands Politi, Margit Wegge.

– Det følger af denne vurdering, at der heller ikke mere er mistanke mod de 64 ansøgere for at have anvendt speciallægeerklæringer, der var urigtige, slutter Margit Wegge.