Støjberg vil bruge sygehuse til indkvartering af flygtning

af

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg har besluttet, at Haderslev Sygehus og Esbønderup Sygehus kan benyttes til indkvartering af asylansøgere.

Ministeren har tidligere på måneden kontaktet borgmestrene i Haderslev og Gribskov Kommune og orienteret om behovet for yderligere kapacitet til indkvartering af asylansøgere. Efter endt høringsfrist har ministeriet nu meddelt begge kommuner, at de to ejendomme bliver taget i brug ved hjælp af udlændingelovens § 37 f, som giver mulighed for at fravige planloven og byggeloven i særlige tilfælde.

Beslutningen er begrundet i, at det ikke er muligt for Udlændingestyrelsen at oprette de nødvendige indkvarteringspladser hurtigt nok inden for planlovens rammer.

Haderslev Sygehus har været i brug som midlertidigt modtagecenter til asylansøgere siden medio september 2015. Lejekontrakten udløber den 31. december 2015. Med ministerens beslutning om at fravige planloven og byggeloven kan de eksisterende ca. 600 pladser bevares efter årsskiftet, og der kan evt. blive tale om at øge kapaciteten.

På Esbønderup Sygehus skal der etableres 300-400 asylindkvarteringspladser. Sygehuset har stået tomt gennem længere tid og bliver taget i brug som asylcenter hurtigst muligt.

Haderslev og Gribskov Kommune har været hørt i sagen, og der lægges nu op til videre dialog mellem Udlændingestyrelsen og kommunerne.