Grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse

,

af

Politiet indfører grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Foto: ChrGermany
Politiet indfører grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Foto: ChrGermany
Statsminister Lars Løkke Rasmussen meddelte mandag formiddag på et pressemøde, at der indføres grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Det sker efter Sverige siden midnat, har krævet ID-kontrol af indrejsende.

Politiet har derfor fra i dag, i henhold til regeringens beslutning, iværksat en intensiveret kontrolindsats på grænsen til Tyskland. Det sker med henvisning til “den ekstraordinære flygtninge- og migrantsituation”.

– Vi sætter flere politifolk ind ved selve grænsen, og der vil blive gennemført flere stikprøvekontroller af tilrejsende til Danmark, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Politiet flytter den igangværende kontrolindsats i grænseområderne helt frem til selve grænsen og tilfører yderligere mandskab til opgaven. Dermed vil i alt cirka to hundrede politifolk i skift være indsat på opgaven.

Der er tale om en midlertidig grænsekontrol af i første omgang 10 dages varighed, og politiets kontroller vil blive baseret på stikprøver og løbende observation af trafikken over grænsen. Der bliver således ikke tale om en fuldstændig kontrol af alle, men om en styrkelse og omlægning af den kontrolindsats, som politiet har udført siden september efter den ekstraordinære tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa og Danmark.

– Vi vil følge kontrolindsatsen og trafikmønstrene på grænsen løbende og vurdere, om der er behov for justeringer, siger Jens Henrik Højbjerg.

Personer, som kontrolleres på grænsen, og ikke kan opholde sig lovligt i Danmark, eller som ikke ønsker at søge asyl, vil blive nægtet indrejse. Personer, som først antræffes efter, at de har passeret grænsen, vil som udgangspunkt blive frihedsberøvet med henblik på at få fastlagt deres identitet og få vurderet udsendelsesmulighederne.

I forlængelse af, at Sverige har pålagt selskaber, som transporterer rejsende til Sverige, at kontrollere identiteten på passagererne før afrejse, vil dansk politi overvåge situationen nøje for at se, om kontrolaktiviteterne giver trafikale problemer eller ændringer i situationsbilledet vedrørende flygtninge og migranter.

– Vi har aktiveret beredskabsstabene i Rigspolitiet og i politikredsene, og vi har mere politi på gaden på relevante steder, så vi kan følge situationen meget nøje. Udover indsatsen ved den dansk-tyske grænse vil vores indsats være koncentreret ved store trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet, men vi vil have et øje på hele landet, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Det nationale overblik vil blive samlet i myndighedernes tværgående samarbejdsforum, den Nationale Operative Stab (NOST), som også følger situationen i forhold til den danske etablering af grænsekontrol i forhold til Tyskland.

Politiet og andre myndigheder har siden november klargjort modtagecentre til brug, hvis der bliver behov for at håndtere et stort antal udlændinge, ligesom der er gennemført et omfattende planlægningsarbejde, som tager højde for en række forskellige scenarier.