9 unge dømt for voldsomt overfald på politiet i Vollsmose

af

Ni drenge og unge mænd er blevet dømt i en sag om et voldsomt overfald mod politifolk i Vollsmose.

Tirsdag den 9. juni sidste år, blev flere politifolk angrebet med sten, flasker og molotovcocktails i Odense-bydelen Vollsmose.

Anklagemyndigheden rejste efterfølgende tiltale mod 9 drenge og mænd fra Odense i alderen 15-18 år. Fem af disse var ikke danske statsborgere, så anklagemyndigheden nedlagde påstand om udvisning.

I sagen var der rejst tiltale for vold mod polititjenestemænd (straffelovens § 119), grov forstyrrelse af den offentlige orden (straffelovens § 134 a) og forvoldelse af nærliggende fare for de involverede polititjenestemænd (straffelovens § 252).

Retten i Odense har fundet alle skyldige i tiltalen. Alle er idømt fængsel i 8 mdr. ubetinget. Endvidere er 4 af de tiltalte udvist betinget af Danmark.

For så vidt angår en af de tiltalte, er den endelige sanktionsfastsættelse udskudt til et senere retsmøde.

Anklager Denise Bern Hansen, har ført sagen for anklagemyndigheden ved Fyns Politi. I forbindelse med tirsdagens som siger hun:

– Anklagemyndigheden har med stor tilfredshed modtaget Retten i Odenses dom. Fyns Politi har lagt et meget stort stykke arbejde i at dokumentere de tiltaltes kriminelle handlinger. Da der har været tale om usædvanligt grove overfald på flere polititjenestemænd, skal der selvfølgelig sendes et klart signal til gerningsmændene og hun fortsætter:

– De dømte har kastet sten, flasker og brandbomber mod flere polititjenestemænd, der var på stedet i forbindelse med rutinemæssig patruljering i Vollsmose. Dette er på enhver måde grænseoverskridende og udtryk for en helt uacceptabel adfærd. Man kan stille det spørgsmål, om sådan en opførsel ikke bør indebære et rødt kort fra det danske samfund. Når det er sagt, skal det selvfølgelig tages med i betragtning, at de pågældende alle er født eller kommet til landet som helt små med deres familier. Under alle omstændigheder er jeg tilfreds med, at de er idømt betinget udvisning. Retten har dermed givet dem det gule kort, og klart signaleret, at det danske samfund ikke vil tolerere en sådan adfærd, slutter anklageren.