Nationalbanken hæver renten

af

Med virkning fra i morgen forhøjer Nationalbanken indskudsbevisrenten med 0,10 procentpoint. Udlånsrenten, diskontoen og foliorenten holdes uændret.

Renteforhøjelsen sker på baggrund af salg af valuta i markedet.

Dermed indsnævres det pengepolitiske rentespænd til euroområdet fra -0,45 til -0,35 procentpoint.

Samtidig med renteforhøjelsen reduceres den samlede folioramme fra 63 mia. kr. til 32 mia. kr. Nedsættelsen af foliorammerne sker som følge af, at de pengepolitiske modparters placeringsbehov i Nationalbanken er reduceret.

Nationalbankens rentesatser er herefter:

Udlånsrenten: 0,05 procent

Indskudsbevisrenten: -0,65 procent

Foliorenten: 0,00 procent

Diskontoen: 0,00 procent