Aftale: Gatekeeper på DAB og delte lokalradio-frekvenser på FM

af

Arkivfoto: TBIT / Pixabay
Medieaftalekredsen har besluttet, at sendemulighederne til landsdækkende kommerciel DAB-radio skal udbydes til en gatekeeper. Det er desuden besluttet, at de kommercielle og ikkekommercielle lokalradiostationer på FM også fremover vil kunne dele frekvenser.

Beslutningen om at udbyde de landsdækkende kommercielle DAB-sendemuligheder til en gatekeeper træffes ud fra en forventning om, at en gatekeeper vil kunne udvikle radiomarkedet og øge antallet af kommercielle DAB-kanaler. Beslutningen er en opfølgning på den tillægsaftale om digital radio til medieaftalen for 2015-2018, som blev indgået i foråret 2015.

Ved et udbud til en gatekeeper får gatekeeperen rådighed over alle sendemulighederne for landsdækkende kommerciel DAB-radio og ansvar for etablering og drift af sendenettet. Det er på den baggrund gatekeeperen, der bl.a. ud fra vilkår i den kommende gatekeepertilladelse afgør, hvilke radioer der kan sende, og hvad prisen for distribution i sendenettet skal være.

For lokalradioerne kommer det til at gælde, at de kommercielle og ikkekommercielle lokalradiostationer også fremover vil kunne dele frekvenser.

– Jeg synes ikke, at DR’s kanaler skal være så dominerende på det danske radiomarked, som de er i dag. Det er sundt med alternativer, og derfor er det vigtigt, at vi nu får skabt flere muligheder for kommerciel radio, siger kulturminister Bertel Haarder, som også mener, at lokalradioerne er vigtige for lokalsamfundene:

– Det er også vigtigt, at lokalradioerne har gode vilkår. Derfor lytter jeg selvfølgelig, når en samlet lokalradiobranche siger, at den fortsat ønsker at dele frekvenser. Lokalradiostationerne er vigtige for lokalsamfundene og for bredden i det danske medielandskab.