Undersøgelse bekræfter: Introture på CBS var sexistiske og brød reglerne

CBS har gennemført en undersøgelse af aktiviteter på introture, som blev beskrevet i et fagblad i december. CBS kan bekræfte, at regler er brudt. Initiativet Ny Start skal sikre, at alle introture fremover afvikles i respekt.

Introvejledere overtrådte CBS’ regler for god adfærd på to introture, som blev afviklet ved studiestart i sommeren 2015. Det viser en undersøgelse, som CBS satte i gang efter djøfbladet rejste sagen i december gennem en anonym kilde.

– Der har på de to omtalte introture været aktiviteter af sexistisk eller seksuel karakter, som er klare overtrædelser af CBS’ regler. Vi påtager os som ledelse en del af ansvaret ved ikke at have fulgt godt nok med i, hvad der sker på introture og bremset grænseoverskridende aktiviteter, siger uddannelsesdekan Jan Molin.

Der er i forbindelse med undersøgelsen fundet eksempler på, at tilsvarende aktiviteter har foregået på enkelte introture i årene 2012-2014. Det har betydning for konsekvenserne for de introvejledere, som overtrådte reglerne på to introture i 2015.

– Nogle af aktiviteterne er gentagelser fra enkelte introture de foregående par år. Introvejledere kan have været af den opfattelse, at aktiviteterne var ok, fordi ledelsen ikke tidligere har grebet ind. Vi kan derfor juridisk set ikke tildele de ansvarlige introvejledere en sanktion, men fremover falder hammeren for alle, som ikke følger reglerne, siger Jan Molin og tilføjer, at alle 23 introvejledere på de to introture i 2015 får en påtale.

Undersøgelsen viser også, at det har været frivilligt, om studerende ville deltage i aktiviteter, omend nogle studerende kan have følt et socialt pres. Det fremgår også, at begge køn har været drivkræfter i de sexistiske aktiviteter, som har været gengivet i medierne. Undersøgelsen viser derudover, at der blandt studerende er forskellige opfattelser af, hvad der i dag kan betegnes som grænseoverskridende, men det ændrer ikke ved CBS’ syn på sagen.

– Det er uacceptabelt, uanset hensigter, at gennemføre aktiviteter på introture med sexistisk eller seksuelt indhold. Det, vi har hørt om i sagen, er decideret uacceptabel adfærd, hvilket vi beklager meget overfor studerende, som er blevet berørt. Alle skal føle sig velkomne på CBS, og introture skal afvikles i respekt for hinanden. Det gør vi nu en dedikeret indsats for at sikre i et tæt samarbejde med studerende og kommende introvejledere, siger Jan Molin og tilføjer:

– Med de nye tiltag håber vi i ledelsen at have sendt et klart signal til vore studerende om, at det er vigtigt at sige fra overfor forhold, som ikke er i orden, og at de trygt kan komme til os, så vi får mulighed for at sikre, at tingene bringes i orden, siger uddannelsesdekan Jan Molin.


[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_color_class=”otw-black-border” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-right”]Ny Start
Initiativet Ny Start fremover skærpe reglerne for introture med nye tiltag, bl.a.:

• Praksis skærpes: Sanktioner som advarsel, karantæne fra studiet eller relegation tages i brug, hvis reglerne fremover overtrædes på introture
• Introture forkortes, så de afvikles over færre dage
• Stærk alkohol forbydes på introture
• Der skal altid være minimum to ædru introvejledere
• Bedre uddannelse af introvejledere
• Bedre information til nye studerende om formål med introture
• Øget ledelsesfokus på introture
[/otw_shortcode_info_box]