Skiferie med jobbet kan let ende med en opkrævning fra SKAT

,

af

Arkivfoto: Up-Free / Pixabay
Arbejdsgiverbetalte rejser er en gråzone, når det gælder skat.

I disse uger drager en lang række danskere på skitur med deres job. Typisk kombineres turen med teambuilding, faglige indslag og sociale aktiviteter. Arbejdsgiverne gør det i en god mening, og medarbejderne vil selvsagt gerne afsted. Alligevel ender mange hvert år i en økonomisk klemme, når det efterfølgende bliver tid til at opkræve skat.

– Som hovedregel gælder, at man altid skal betale skat, hvis en rejse ikke kan begrundes erhvervsmæssigt. Det betyder, at rejsen skal have direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Har den ikke det, bliver man beskattet af markedsværdien. Det kommer hvert år som en overraskelse for mange, siger partner i Deloitte Richardt Tabori Kraft, der er ekspert i personalegoder og personskat.

Særligt skiferier er svære at begrunde erhvervsmæssigt, selv hvis de er af kortere varighed.

– Mange tror, at man bare kan sende medarbejderne et par dage på ski og så krydre turen med lidt teambuilding. Den går altså ikke. Selv hvis hovedsigtet er at bringe medarbejderne tættere sammen, skal turen stadig have et erhvervsmæssigt sigte. I praksis vil man derfor med stor sandsynlighed ende med at skulle betale skat.

I det hele taget er det svært at finde en erhvervsmæssig begrundelse for rejser til turistdestinationer, mener Richardt Tabori Kraft:

– Som hovedregel kan rejser til turistdestinationer i udlandet sjældent begrundes erhvervsmæssigt. Dog beror det altid på en konkret vurdering, herunder omfang, varighed og udgiftsniveau samt ikke mindst det faglige program, man har lagt.

Har man samtidig sin ægtefælle med på arbejdsgiverens regning, kan man være næsten 100 pct. sikker på, at han eller hun skal betale skat.

– Kun i meget sjældne tilfælde vil ægtefællers rejser være skattefri. I så fald skal der være en helt tydelig erhvervsmæssig begrundelse. Det er der næsten aldrig. Det er altså ikke nok, at man bare vil sætte blus på romantikken.

Er man på rejse med sit job, og er der både en privat og forretningsmæssigt del, kan rejsen efter en konkret vurdering deles op i en hhv. skattepligtig og skattefri del.