Ny lov skal give bedre rettigheder for forsikringstagere

af

Raske personer med sygdom i familien bør ikke have sværere ved at tegne en forsikring end andre personer, mener justitsministeren, der nu har sendt et lovforslag i høring. Fremover skal forsikringsselskaber og pensionskasser ikke have lov til at indhente oplysninger om, hvilke sygdomme dine familiemedlemmer har haft.

I dag kan forsikringsselskaber og pensionskasser kræve oplysninger om tidligere og aktuelle sygdomsforløb i familien, når en person ønsker at tegne en forsikring eller indgå en pensionsaftale. Den information bliver brugt til at vurdere, hvor stor en risiko den enkelte har for at blive syg i fremtiden, og kan i yderste konsekvens betyde, at den pågældende ikke kan tegne den ønskede forsikring.

Men ifølge oplysninger fra Lægeforeningen, der som faglig interesseorganisation repræsenterer næsten alle læger i Danmark, er oplysninger om tidligere og aktuelle sygdomme hos familien ikke egnet som grundlag for en vurdering af risikoen for, at en person udvikler en sygdom. Med et nyt lovforslag vil justitsministeren derfor ændre reglerne, så det ikke længere er muligt at indhente oplysninger om familiens sygdom.

– Personer med sygdom i familien skal ikke have sværere ved at tegne en forsikring end andre personer. Det er langt fra givet, at man har arvet sin families sygdomme, og selv hvis man er arveligt disponeret for en sygdom, er det ikke sikkert, at man udvikler sygdommen. Derfor vil jeg nu gøre reglerne om tegning af forsikringer mere retfærdige, siger justitsminister Søren Pind.

Ifølge reglerne er det i dag forbudt for forsikringsselskaber og pensionskasser at bruge oplysninger om gentest ved tegning af forsikring mv. Dette forbud fastholdes med lovforslaget.