Kriminaliteten i Grønland falder

af

Kriminaliteten i Grønland har været dalende de senere år, og den tendens fortsatte i 2015. Det viser de netop offentliggjorte tal fra Grønlands Politis årsstatistik.

Sidste år var der ca. 4100 anmeldelser under kriminalloven, der blandt andet dækker drab, vold, seksualforbrydelser og indbrud. I 2011 lå tallet på over 5100 anmeldelser.

– Det er svært ikke at være optimistisk, når man ser på tallene for vores arbejde i 2015. I forhold til året før ser vi et fald i tallene for kriminalitet som vold, drabsforsøg, røveri, indbrud og tyveri. Det er alle sammen forbrydelser, der skaber utryghed for den enkelte indbygger, og derfor glæder det os i Grønlands Politi, at udviklingen går mod et mere sikkert og roligere Grønland, siger politimester Bjørn Tegner Bay.

Stadig for højt kriminalitetsniveau
Bjørn Tegner Bay fastslår, at Grønland stadig ligger for højt på nogle kriminalitetsformer i forhold til landets indbyggertal. Det gælder blandt andet seksualforbrydelser mod børn og unge.

Dog kan han trods alt glæde sig over, at der også var færre overtrædelser på dette område i 2015. Der fandt 31 overtrædelser sted i 2015 mod 54 året før. Og i 2013 var tallet helt oppe på 70 seksualforbrydelser mod børn og unge. Kurven er dermed knækket for denne kriminalitetsform, som både er et internt samfundsproblem og også ofte bliver nævnt, når man i andre lande diskuterer forholdene i Grønland.

– Vi ser stadig for meget vold og seksuelle overgreb i Grønland. Det sker i weekenderne, det sker ofte i hjemmet, og det sker, hvor der er en eller anden relation mellem offer og gerningsmand. Derfor sætter vi i Grønlands Politi – sammen med især de sociale myndigheder – ind for at forebygge, at disse former for kriminalitet gentager sig. Vi kan dog kun gøre det, hvis familierne selv gør op med tabuer og tavshed. Sammen, myndigheder og borgere imellem, kan vi skabe tryghed, siger Bjørn Tegner Bay.

Gerningsmanden dømmes ofte
Bjørn Tegner Bay er desuden tilfreds med, at politiet i rigtigt mange tilfælde formår at få dømt en gerningsmand/ -kvinde. Det styrker ifølge politimesteren retssikkerheden i Grønland, da både ofrene, de pårørende, gerningsmændene og resten af samfundet kan se, at kriminalitet bliver straffet. Uanset, om man bor i en mindre bygd eller i en af de større byer.