Regelkludder: Badmintontligaens finale aflyst

af

Badmintonligaens finale, Guldkampen, der skulle være spillet på torsdag er aflyst. Det sker fordi Skovshoved – mod reglerne – ville benytte Christinna Pedersen, hvilket Team Skælskør-Slagelse har nedlagt protest mod.

Arkivfoto: moerschy / Pixabay

Tirsdag aften var parterne så inkaldt til møde med Badminton Danmark i et forsøg på at finde en løsning, så Guldkampen kunne spilles. Men uden held.

Derfor besluttede Badminton Danmark tirsdag aften at aflyse Guldkampen. Badminton Danmark synes ikke, at organisationen kan forsvare at gennemføre kampen på det nuværende sportslige niveau, hverken af hensyn til TV, tilskuere og badmintonsportens generelle omdømme.

Hele forhistorien tager udgangspunkt i en formulering i det nuværende Badmintonliga-reglement, hvor spillerne som udgangspunkt kun må deltage i én udenlandsk klubturnering udenfor Europa, hvis de i forvejen repræsenterer en dansk klub i Danmarksturneringen.

Under forhandlinger med Spillerforening i efteråret, blev det klart, at reglen var i strid med den Kollektive Spilleraftale, hvorfor Badminton Danmarks hovedbestyrelse besluttede at igangsætte et arbejde med at få reglen revideret. Ændringen af reglen blev besluttet på hovedbestyrelsens møde søndag, den 13. marts.

Sideløbende blev Badminton Danmark af Danske Elitesportsudøveres Forening, DEF-Sport, en afdeling af Spillerforeningen, kontaktet med krav om, at Christinna Pedersen var berettiget til at deltage i en klubturnering i Indien, og at man i givet fald, hvis ikke Badminton Danmark kunne bekræfte denne deltagelse, ville fremsende erstatningskrav på min. 50.000 USD, svarende til det forventet indtægtstab. Christinna havde allerede på dette tidspunkt deltaget i én tilsvarende turnering i Malaysia.

Badminton Danmark meddelte efterfølgende Christinna, DEF-Sport samt Skovshoved, både mundtligt og skriftligt, at man var i gang med at revidere reglementet og derfor ikke ville stille hindringer i vejen for Christinnas deltagelse i den indiske turneringer. Det blev samtidigt gentagene gange oplyst, at Badminton Danmark ikke kunne garantere, at andre af ligaklubberne ikke ville nedlægge en protest.

På den baggrund valgte Skovshoved at skrive rundt til de ni andre ligaklubber med en forespørgsel om, hvorvidt de ville nedlægge forbud mod Christinnas deltagelse. De otte klubber svarede positivt tilbage, at de ikke anså det for et problem, kun Team Skælskør-Slagelse svarede, at man ikke ville tage stilling til spørgsmålet.

Ifølge Badminton Danmark har Team Skælskør-Slagelses sportschef Steen S. Pedersen, dog telefonisk i flere omgange overfor både Christinna samt ansatte i Badminton Danmark givet udtryk for, at han ikke havde problemer med Christinnas deltagelse i Indien samt, at han i øvrigt også anså reglen for uheldig og fejlplaceret. Et mundtligt tilsagn Steen S. Pedersen, ifølge Badminton Danmark, efterfølgende er løbet fra, så sent som her til aften.

Men På Facebook afviser Steen S. Pedersen, at han har givet noget mundtligt tilsagn:

– Jeg har ikke givet noget som helst mundtligt tilsagn. Tværtimod har jeg videresendt Christinna Pedersen, til at tale med vores formand Michael Stage.

– Hverken TSS eller undertegnede har, på trods af løgnagtige påstande om det modsatte fra Badminton Danmark, givet noget samtykke til at det var okay for os at reglement for badmintonligaen ikke skulle gælde for Christinna Pedersen. Vi mener slet ikke det er op til os at tage stilling til dette.

– TSS har indgivet en protest mod det vi mener er et regelbrud. Den ønsker vi behandlet, som enhver anden protest. Det vil Badminton Danmark dog ikke acceptere.

– I virkeligheden burde det gå helt automatisk, præcis som hvis en fodboldklub anvender en ulovlig spiller. Så går forbundet ind og dømmer dem som taber af kampen – her skal de blot udskifte en spiller på holdkortet. Det har man ikke ønsket at gøre fra Badminton Danmarks side. Heller ikke selvom TSS i en mail 23/1 gjorde opmærksom på at vi opfattede Christinna Pedersen som en ulovlig spiller, da Badminton Danmark selv understregede at de IKKE havde givet nogen dispensation og IKKE kunne ændre reglerne med tilbagevirkende kraft, skriver Steen S. Pedersen på Facebook.