Stort flertal i Det Etiske Råd: Indfør klimaafgift på oksekød

,

af

Står det til et flertal i Etisk Råd skal danskerne til at betale afgift på oksekød. Meditations / Pixabay
Klimaforandringerne er et etisk problem, fordi de udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, fødevaresikkerhed, biodiversitet og naturen. Derfor mener et stort flertal i Det Etiske Råd, at danskerne bør betale klimaafgift på f.eks. oksekød.

I Etisk Råd mener man, at danskerne bør gøre mere for at nedbringe deres klimabelastninger og et oplagt sted at sætte ind er, ifølge Etisk Råd, fødevarerne, som globalt står for 19 % – 29 % af udledningerne, heraf står kvæget alene for 10 % af udledningerne. En afgift på i første omgang oksekød vil derfor kunne gøre en stor forskel allerede på kort sigt og få skabt opmærksomhed om fødevareområdets store betydning for drivhusgasudledningerne, mener altså et flertal af medlemmerne i Etisk Råd.

Danskernes levevis er langt fra klimamæssigt bæredygtig, og hvis vi skal leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning »et godt stykke« under 2°C, er det nødvendigt både at handle hurtigt og inddrage fødevare­sektoren. Forskellige fødevarer påvirker klimaet meget forskelligt og et ændret forbrug kan føre til store gevinster. Forskning viser, at alene kostomlægninger mod et mindre indtag af kød fra drøvtyggere i lande som Danmark kunne nedbringe drivhusgasudledningen fra fødevarerne med 20 % – 35 %.

Det Etiske Råd har derfor taget stilling til, om det bør være op til ‘den etiske forbruger’, om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer, eller om der bør ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning.

Et stort flertal i Rådet finder, at danskerne er etisk forpligtet på at ændre kostvaner. Om ansvaret skal placeres hos den enkelte forbruger er imidlertid omdiskuteret, da meget tyder på, at det ikke vil være effektivt at overlade ansvaret til forbrugeren.

– For at en indsats mod klimabelastende fødevarer skal være effektiv og samtidig bidrage til bevidstgørelsen af klimaudfordringen, skal den være fælles, hvilket kræver at samfundet gennem regulering sender et klart signal, siger Mickey Gjerris, formand for Rådets arbejdsgruppe.

Flertallet på 14 af Rådets 17 medlemmer anbefaler derfor en afgift på oksekød i forbrugsleddet, da det vil tydeliggøre problemstillingerne for forbrugerne og føre til et begrænset forbrug. På længere sigt bør der lægges afgifter på alle føde­varer efter klima­belastning, men på kort sigt vil en afgift på den uden sammenligning mest belastende fødevare, kød fra drøvtyggere, formentlig være mest gennemførlig. Et yderligere argument for dette er, at det er uproblema­tisk at spise sundt og nærende uden at spise oksekød.