Lego-kongen lader sønnen komme til

af

Thomas Kirk Kristiansen bytter nu roller med sin far Kjel Kirk Kristiansen. Foto: Lego.
Thomas Kirk Kristiansen bytter nu roller med sin far Kjel Kirk Kristiansen. Foto: Lego.
Nu starter generationsskiftet i Lego.

Kjeld Kirk Kristiansen (68) og hans søn, Thomas Kirk Kristiansen (37), bytter roller i bestyrelsen i LEGO A/S, hvor Thomas Kirk Kristiansen bliver næstformand, mens hans far fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. I LEGO Fonden overtager Thomas Kirk Kristiansen posten som formand, mens Kjeld Kirk Kristiansen bliver næstformand.

Kjeld Kirk Kristiansen fortsætter som formand for bestyrelsen i KIRKBI A/S – LEGO Koncernens moderselskab.

Det meddeler Familien Kirk Kristiansen, som ejer LEGO Koncernen i en pressemeddelelse onsdag aften.

I forbindelse med rolle-bytningen siger Kjeld Kirk Kristiansen:

– Vi har i familien igennem en årrække forberedt os grundigt på fremtiden. Jeg er rigtig glad for, at vi nu er klar til at tage nogle vigtige skridt i det glidende generationsskifte, der er med til at sikre et aktivt familieejerskab af LEGO Koncernen – ikke bare i næste generation, men også i de kommende generationer.

– Som et led i forberedelserne har vi besluttet, at der i hver generation skal være én person, som er den mest aktive ejer. Den mest aktive ejer er på vegne af hele familien tæt på LEGO Koncernen, LEGO Fonden og KIRKBI. Vi er i familien blevet enige om, at det er Thomas, der skal varetage denne rolle i fjerde generation. Thomas har oparbejdet et dybt kendskab til virksomhederne, og han har hele familiens opbakning, siger Kjeld Kirk Kristiansen.

Thomas Kirk Kristiansen glæder sig til sin nye roller og siger:

– Jeg glæder mig meget til at påtage mig et større ansvar på vegne af fjerde generation i min familie. Jeg har forberedt mig i tæt samarbejde med min far og Jørgen Vig Knudstorp, siden jeg i 2004 trådte ind i bestyrelsen for LEGO A/S som observatør og sidenhen i 2007 blev valgt ind i bestyrelsen.

– For mig har LEGO Koncernen altid været meget mere end en virksomhed. Vi har et helt klart formål, som handler om legens store betydning for børns udvikling og trivsel. Passionen for leg og læring har altid været drivkraften i min familie, og det er vigtigt for mig at være med til at føre den arv videre, siger Thomas Kirk Kristiansen der med rollebytningen har begyndt et glidende generationsskifte.