Det står skidt til med torskene i Østersøen: kraftig reduktion af kvoterne på vej

af

Ny rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd lægger op til en kraftig reduktion af kvoterne for torskefiskeri i Østersøen. Miljø- og Fødevareministeren vil nu drøfte med erhvervet, hvordan fiskeriet i Østersøen kan forme sig i det kommende år.

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har offentliggjort sin årlige rådgivning for fiskebestandene i Østersøen.

Forskernes konklusioner danner grundlag for fastlæggelsen af årets fiskekvoter senere på året, og det er dyster læsning for fiskerne, når det gælder torskefiskeriet i Østersøen.

Der kommer stadig færre torsk til i Østersøen, og det får nu forskerne til at anbefale, at EU’storskekvote skæres ned med 39 pct. i den østlige Østersø og med hele 88 pct i den vestlige del.

– Det er dybt bekymrende, at det står så skidt til med torskebestanden i den vestlige Østersø. Vi har først lige fået rådgivningen fra ICES, og nu vil vi sætte os sammen med erhverv og organisationer og nærlæse forskernes konklusioner. Det er en situation, som kan påvirke mange fiskere i området, og det er noget, jeg tager dybt alvorligt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I den kommende tid vil ministeren drøfte situationen nærmere med de andre lande omkring Østersøen, med politikerne i Danmark og i EU samt det danske fiskerierhverv.

Mens torskefiskeriet er under pres, ser det anderledes positivt ud for de øvrige arter i Østersøen. Her er der flot fremgang for bestandene, både når det gælder brisling, sild og rødspætter.

– Jeg glæder mig over, at udviklingen har været så god for sild, rødspætte og især for brisling,at kvoterne kan hæves. Det var en udvikling, som vi har ventet på, og nu kan vi virkelig se fremgang for disse arter, siger Esben Lunde Larsen.