Folketinget vedtager indrejseforbud og hårdere straf mod terror

af

Det bliver nu muligt at indføre indrejseforbud i områder i udlandet, hvor terrororganisationer er part i en væbnet konflikt. Samtidig bliver straffen hævet for personer, der lade sig hverve til terrorisme eller fremmer terrorisme i forbindelse med væbnede konflikter. Det vedtog et flertal i Folketinget i går, da de stemte for justitsministerens lovforslag.

Med den nye lovændring er rammerne sat, så det nu er muligt for regeringen at indføre indrejseforbud i særlige områder i udlandet, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt. De danske myndigheder vil skulle give tilladelse til personer, der ønsker at rejse til et sådant område, medmindre man arbejder i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste.

Samtidig bliver strafferammen hævet fra 6 til 10 års fængsel for personer, der lader sig hverve til terrorisme eller fremmer terrorisme ved at tilslutte sig en væbnet styrke. Under særligt skærpende omstændigheder bliver strafferammen helt op til 16 års fængsel.

– Personer, der tager til f.eks. Syrien og kommer tilbage med vilje og evne til at gøre os ondt, udgør en trussel mod vores sikkerhed. Nu har vi skabt rammerne, så vi kan forbyde indrejse i bestemte områder. Det vil gøre det nemmere at straffe fremmedkrigerne. Og den straf vil blive langt hårdere i fremtiden. Det har vi også sørget for i dag. Der er stort fokus på området, og indtil videre har politiet sigtet 11 fremmedkrigere. Vi fortsætter den hårde linje, siger justitsminister Søren Pind.

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016

Justitsministeriet vil nu sammen med bl.a. Rigspolitiet drøfte udformningen af de nærmere regler for myndighedernes behandling af ansøgninger om tilladelse til indrejse og ophold i de forbudsramte områder. Samtidig vil Justitsministeriet sammen med Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet drøfte den geografiske udstrækning af de forbudsramte områder. Ordningen med indrejseforbud forventes at være på plads i september.