Forbrugerombudsmanden: klar besked om beløbsreservationer

,

af

Forbrugerombudsmanden påpeger, at virksomheder kun må reservere et beløb på kundens konto, hvis der er oplyst tydeligt om reservationen og kunden giver samtykke.

Beløbet, der reserveres, må ikke være urimeligt højt i forhold til den forventede købspris.

Forbrugerombudsmanden har de seneste år modtaget henvendelser fra forbrugere, der undrer sig over, at de ikke kan disponere over penge, som de mente at have adgang til på deres konto. Det skyldtes, at virksomheder uden forbrugernes viden har reserveret et beløb på deres konto i forbindelse med en handel, der enten var overstået eller endnu ikke gennemført. Det kan for eksempel være en webshop, der reserverer et beløb, når forbrugeren bestiller en vare, men inden den købte vare afsendes.

Forbrugerombudsmanden tydeliggør nu, hvilke regler virksomhederne skal overholde, hvis de vil reservere beløb på kundens konto.

Det følger af betalingstjenesteloven, at forbrugerne altid skal oplyses om en reservation, dens varighed og give samtykke til reservationen.

Forbrugerombudsmanden sondrer mellem tre typer af beløbsreservationer. De tre typer vurderes forskelligt af Forbrugerombudsmanden.

Forudgående beløbsreservationer. Beløbet reserveres før levering påbegyndes i fysisk handel, eller før afsendelse ved fjernsalg. Forudgående beløbsreservationer er kun lovlige, hvis den erhvervsdrivende har en rimelig og saglig grund til at foretage reservationen.

Er der en fast indarbejdet branchekutyme om betaling af depositum eller udeblivelsesgebyr, går Forbrugerombudsmanden ud fra, at betalingsmodtager har en saglig og rimelig grund til at foretage en forudgående beløbsreservation. Reservationen skal ophæves senest samtidig med, at den endelige betalingstransaktion gennemføres eller annulleres

Samtidige beløbsreservationer. Beløbet reserveres samtidig med levering af varen eller tjenesteydelsen, men inden betaling. Det sker for eksempel ved køb af benzin, hvor den endelige pris først kendes ved endt tankning, eller ved køb af en parkeringsbillet, hvor prisen først kendes, når forbrugeren kører fra parkeringsanlægget.

Hvis reservationen er kortvarig, er det uproblematisk, så længe beløbet er proportionalt med den forventede købspris. En længerevarende beløbsreservation kræver en saglig og rimelig grund.

Vedvarende beløbsreservationer. En reservation af et beløb på kundens konto ophæves ikke, selvom kunden har betalt.

Det vil altid være i strid med god markedsføringsskik – også hvis reservationen er godkendt af forbrugeren. I de situationer som Forbrugerombudsmanden kender til, skyldtes de vedvarende beløbsreservationer tekniske fejl.

– Det er vigtigt, at forbrugerne er oplyst om hvilke beløb, virksomheder reserverer og hvor længe, de er reserveret. Desuden sætter vi en streg under, at vilkår om beløbsreservationer kan være urimelige. Det er for eksempel ikke nok at få forbrugerens samtykke til en reservation, hvis den er uforholdsmæssig høj, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, der har taget kontakt til de berørte brancheorganisationer for at informere om problematikken.