215 tvangsauktioner i maj

af

Der blev bekendtgjort 215 tvangsauktioner i maj. Dermed ligger det gennemsnitlige månedlige antal tvangsauktioner i 2016 fortsat på et lavt niveau sammenlignet med 2015. Det viser de seneste sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

– Antallet af tvangsauktioner holder et stabilt lavt niveau. I gennemsnit er antallet faldet med ca. 50 tvangsauktioner i løbet af årets første fem måneder sammenlignet med samme periode i 2015. Så det ser altså indtil videre lovende ud for 2016, siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet og fortsætter:

– Samtidig ender en bekendtgjort tvangsauktion ikke altid med en faktisk tvangsauktion. I nogle tilfælde findes nemlig en anden løsning, så tvangsauktionen undgås. I 2015 blev godt 13 pct. af de bekendtgjorte tvangsauktioner undgået. Det reelle antal tvangsauktioner ligger derfor lidt lavere, end tallene fra Danmark Statistik viser.