Højesteret tager statsborgerskab fra ‘Boghandleren fra Brønshøj’

af

Said Mansour, også kendt som ‘boghandleren fra Brønshøj’ har mistet sit danske statsborgerskab.

Det besluttede Højesteret i dag.

Årsagen er, at han har opildnet til og støttet terrorisme.

Mansour var tidligere i landsretten i dømt fire års fængsel, fratagelse af statsborgerskab og udvisning for fremme af terrorisme mv. ved at have ført propaganda til fordel for al-Qaida og tilknyttede terrorgrupper gennem en lang række opslag på Facebook og ved mails samt ved at redigere og udgive tre bøger.

Højesteret skulle tage stilling til frakendelse af statsborgerskab og udvisning.

Ifølge indfødsretsloven kan en dansk stastborger bl.a. frakendes sit statsborgerskab, hvis vedkommende er dømt for overtrædelse af straffelovens regler om terrorisme, men det kan kun ske, hvis vedkommende ikke bliver statsløs ved frakendelsen.

Said Mansour er født og opvokset i Marokko, hvor han har haft hele sin opvækst og skolegang. Han kom til Danmark som 24-årig, og han har boet her i 32 år. Han taler marokkansk-arabisk og noget dansk.

Han har ikke opnået fast tilknytning til det danske arbejdsmarked og har siden 1994 været på kontanthjælp.

Mansour har fire voksne børn og fire børnebørn og blev i 2013 muslimsk gift med en dansk statsborger med marokkansk baggrund, og hun fødte i oktober 2015 en datter, som han har oplyst, at han er far til.

Oplysningerne om hans opvækst og forhold i Danmark indgik i rettens afvejning mellem betydningen for Said Mansour ved frakendelse af statsborgerskabet og grovheden af det han var dømt for. Højesteret kom frem til, at Said Mansour burde frakendes sit danske statsborgerskab.

Højesteret fandt også, at betingelserne i udlændingeloven for at udvise tiltalte var opfyldt, idet en udvisning ikke vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om ret til familieliv.

Landsrettens dom om frakendelse af statsborgerskab og udvisning blev derfor stadfæstet.