Regeringen vil skærpe indsatsen mod bankers medvirken til penge-hvidvask

af

Regeringen er klar til at drøfte en række nye tiltag med Folketingets partier for at styrke indsatsen mod bankers mulige involvering i hvidvask.

Det var meldingen fra erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og skatteminister Karsten Lauritzen, da regeringen i dag orienterede partierne i den finansielle forligskreds om Finanstilsynets foreløbige undersøgelse af danske bankers involvering i skatteunddragelse. Finanstilsynet har i forbindelse med den såkaldte ”Panama Papers-læk” bedt otte udvalgte banker om en redegørelse.

– Det er uacceptabelt, at en række danske banker i klar modstrid med lovgivningen tilsyneladende fortsat risikerer at medvirke til hvidvask. Jeg synes, det er bekymrende, at Finanstilsynet i deres foreløbige rapport konkluderer, at der i flere af de adspurgte banker hersker en kultur, hvor der ikke er tilstrækkelig fokus på vigtigheden af hvidvaskreglerne, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Regeringen er derfor parat til at skærpe indsatsen for, at bankerne overholder lovgivningen, og vil bl.a. nedsætte en taskforce med deltagelse af SKAT, Skatteministeriet, Finanstilsynet og Erhvervs- og Vækstministeriet, der skal se på muligheder for en styrket indsats.

– Det er de enkelte direktioner og bestyrelser i bankerne, der er ansvarlige for, at reglerne overholdes. Regeringen vil derfor analysere nærmere, om de nuværende bestemmelser om egnethed og hæderlighed i den finansielle lovgivning bør skærpes. Der er tilsyneladende også brug for et tættere samspil mellem Finanstilsynet og Skat, hvilket regeringen nu vil tage initiativ til. Endelig er det også oplagt at diskutere, om bøderne skal være større, siger Troels Lund Poulsen.

Finanstilsynet fortsætter nu ”Panama-undersøgelsen”, hvor man har bedt de involverede banker om en række uddybende forklaringer.