Kemikalieudslip i Kolding

af

Politi og Redningsberedskab modtog klokken 14.02 en anmeldelse om, at det var sket et udslip af ca. 1000 l salpetersyre.

Udslippet er sket indendøres og det har deror været muligt at undgå udslip til det fri. Der er ikke personskade i forbindelse med udslippet.

Myndighederne er på stedet og der vil forestå et større oprydnings og oprensnings arbejde i løbet af aften og natte timerne. Politi får hjælp af hjemmeværnet til afspærring af området op til virksomheden og beder alle om at vise hensyn og respektere afspærringen.