Voldsramte børn bliver ikke hørt

af

Flere af de børn, der udsættes for vold, oplever, at fagpersoner ikke tror på dem. Det viser undersøgelse fra Børns Vilkårs BørneTelefon, skriver Søndagsavisen.

I perioden 2012-2015 har Børns Vilkårs BørneTelefon fået 4085 henvendelse fra børn, der er blevet udsat for vold, grov vold eller mishandling i hjemmet. En del af børnene fortæller, at de har betroet sig til andre voksne, men har oplevet, at de ikke bliver taget alvorligt.

-Det kan være en lærer, der ikke tror på dem, eller en sagsbehandler hos kommunen, der ikke formår at snakke med børnene og passe på dem. Man skal vide, at det kræver ekstremt meget mod af disse børn at henvende sig til kommunen, men vi oplever, at de nogle gange bliver sendt hjem igen, hvor de risikerer, at det bliver 10 gange værre, fordi forældrene har fået at vide, at de har sladret, forklarer børnefaglig seniorkonsulent i Børns Vilkår Bente Boserup til Søndagsavisen.

Bente Boserup fortæller, at hun oplever en stor usikkerhed, når hun snakker med lærere og pædagoger. Derfor mener Børns Vilkår, at der er brug for oplysning og uddannelse af de fagpersoner, der har kontakt med børnene.

– Hvis man ikke evner at spotte disse børn og hjælpe dem, er der fare for, at de udvikler spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og får en dårlig trivsel. De har svært ved at følge med i skolen, fordi de er bange for at komme hjem og få tæsk, eller har meget fravær, fordi de bliver hjemme for at skjule mærkerne, fortæller hun.

Ifølge social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) er der klare retningslinjer for, hvordan fagpersoner skal reagere ved mistanke om, at et barn bliver udsat for vold, men det er bekymrende, at børnene oplever, at de bliver lyttet til.

– Vi læner os ikke tilbage fra politisk hold og siger, at alt er godt. Vi laver løbende kampagner om underretningspligt til fagpersoner, men en ting er at være uddannet til at se, at et barn mistrives, noget andet er at tage ansvaret som menneske. Men det er indiskutabelt, at de fagprofessionelle har pligt til at handle, understreger ministeren overfor Søndagsavisen.