Beredskabsmeddelelse: Vandstanden stiger

af

Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra National Operativ Stab og DMI.

Vandstanden stiger nu flere steder i landet. Der er fortsat varslet for kraftigt forhøjet vandstand i det sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Vestlige Storebælt, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet, Østlige Storebælt, Øresund, Sydøstsjællands kyst og Bornholms kyst.

Forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og dermed livsfare for folk, der færdes i mørke i de oversvømmede områder. Desuden ventes betydelig skade på bygninger og kystsikring.

Offentligheden opfordres til under højvandet at undgå al unødig færdsel i de kystområder, der risikerer at blive oversvømmet.

Desuden opfordres befolkningen til at holde sig orienteret via medier og lokale myndigheder og forberede sig på, at der i de udsatte områder kan opstå strømsvigt, og at det kan blive nødvendigt lokalt at foretage evakueringer.

Der opfordres til at viderebringe denne meddelelse til andre personer i de berørte områder.

Kontakt kun alarmcentral i akutte tilfælde. Ellers ring 1-1-4.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes, når situationen tilsiger det.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra National Operativ Stab og DMI.