Kundby-sagen: Nye beviser er breve og noter fra Kundby-pigen

af

(Privatfoto)

Der skulle have været afsagt skyldsspørgsmål i Kundby-sagen i dag. Men i sidste øjeblik har Anklagemyndigheden bedt om at få genoptaget bevisførelsen, da man mener, at man har helt nye beviser i sagen. I dag tager retten så stilling til, om anklagerens ønske kan imødekommes.

Fredag formiddag fremlagde anklager Kristian Kirk en række breve og noter, som den tiltalte pige i Kundby-sagen har skrevet. Bl.a. et brev til den en Enes Ciftci der den 31. marts i år blev dømt for at lade sig hverve til Islamisk Stat. Pigen har tidliger fået et brev fra selvsamme mand, men det har ikke været en del af bevisførelsen, da man ikke kan gøre for, at folk sender breve til en.

Desuden skal der bl.a. være tale om en seddel med navne på andre terrordømte, som politiet har fundet i Kundbypigens sko.

Forsvaret protesterer
Pigens forsvarer Mette Grith Stage protesterede over genoptagelse af bevisførelsen, ligesom hun har protesteret over den ransagning af pigens celle i Vestre Fængsel, som tilvejebragte dokumenterne, som anklageren nu vil have godtaget som nye beviser i sagen.

Afgørelse i eftermiddag
Der er ingen nævninge tilstede i retsalen i dag, kun dommeren og hans to sidedommere. De vil vende tilbage klokken 15 fredag eftermiddag med en kendelse om hvorvidt bevisførelsen genoptages, eller anklagerens ønske afvises.

:NB: